I centrala delar av stadsdelen Beth Zalin (Qamishli) i Assyrien har 26 assyriska ungdomar kidnappats. Bakom kidnappningarna står den lokala kurdiska regeringen tillsammans med deras polis- och militärstyrka, SDF (Syrian Democratic Forces).

 

Kidnappningarna har pågått under en tid, där en civil skåpbil har setts köra runt och tvinga in ungdomar. Anledningen bakom dessa kidnappningar är att tvinga den lokala befolkningen att utföra militärtjänstgöring för den kurdiska SDF-styrkan. Uppgifter cirkulerar om att man inte tar hänsyn till ungdomarnas ålder eller om samma ungdom är det enda barnet i familjen.

 

I Syrien finns en lag som säger att enda barn i en familj inte behöver utföra militärtjänstgöring. Kidnappningarna har utförts i den kristna assyriska stadsdelen Wusta i Beth Zalin. Lokala, samstämmiga uppgifter hävdar att man tvingat in totalt 26 assyriska ungdomar i skåpbilen för att tvinga dem till militärtjänstgöring.

 

Detta är bara en i raden av de förtryck som assyrierna i Syrien utsatts för av det lokala kurdiska självstyret, som genom att agera på detta vis inte tar hänsyn till landets lagar och regler.

 

Nyheten har uppmärksammats av Assyria TV, som har täta kontakter och samarbeten med lokalt boende assyrier i Beth Zalin. Assyriska Riksförbundet förkastar starkt dessa handlingar och kräver omedelbara åtgärder från det kurdiska självstyret för att frige de kidnappade ungdomarna.