Armeniska grupper i USA har nyligen inlett en kampanj som syftar till att den amerikanska kongressen skall erkänna det armeniska folkmordet. De armeniska grupperna har i kampanjens startskede uppmanat sina medlemmar att i sin tur uppmana sina representanter i kongressen att stödja den kommande resolutionen i representanthuset, innebärande att det armeniska folkmordet skall erkännas som ett historiskt faktum.

Bakom denna enorma och landsomfattande kampanj ligger många timmars planering och stora bidrag från förmögna armenier. Den armeniska lobbygruppen, Armenian National Committee of America – ANCA, som också är den största i USA, meddelade nyligen via sin hemsida att alla armenier i USA via gruppens hemsida skall sända ett e-postmeddelande till sina representanter i sin delstat med uppmaningen att de skall stödja resolutionen.

ANCA, som är representerade i USA:s alla 50 delstater har en budget på cirka 40 miljoner dollar. ANCA menar att till följd av de senast förändringarna i Washington finns det numera ett gyllene tillfälle att besegra de turkiska lobbygruppernas framfart och det motstånd som de står för i erkännandet av folkmordet.

Förändringarna som ANCA talar om är kongressvalet som hölls i november 2006, där många representanter som har stöd från många armenier vann och har numera kontrollen över Representanthuset (435 medlemmar) och Senaten (100 medlemmar).

I september 2005 var det nära att kongressen skulle bekräfta yrkandet i en resolutionen innebärande ett erkännande av det armeniska folkmordet. Det stoppades då i sista stund av talmannen Dennis Hastert (Rep.), nära vän till nuvarande presidenten George W. Bush.

Den nyligen tillträdda talmannen, Nancy Pelosi (Dem.), har innan hon tillträde i ett tal den 7 november 2006 uttalat sitt stöd för ett erkännande av det armeniska folkmordet. Talet avslutades med att hon kommer att stödja en resolutionen innebärande att det armeniska folkmordet erkänns.

I senaten, som också kontrolleras av demokrater, har majoritetsledaren Harry Reid och ordförande för den mäktiga utrikeskommittén Joe Biden, båda två demokrater visat sympatier för den armeniska saken.


Bush-administrationens inställning
I likhet med de tidigare amerikanska regeringarna, har Bush administrationen uppmanat kongressen att inte godkänna någon resolution om ett erkännande. Detta skulle allvarligt skada relationen till Turkiet som betraktas som en strategisk allierad.

Den turkiska regeringen har låtit meddela, och varnat Washington, att ett erkännande i kongressen skulle medföra att de amerikansk-turkiska relationerna skadas allvarligt och att regeringen i Ankara skulle omvärdera sina allierad.


Analys av ANCA:s kampanj och intressen att utesluta assyrier/syrianer från resolutionen
I vanlig ordning har de armeniska lobbygrupperna uteslutit och valt att i sina kampanjer inte namnge de övriga folkgrupperna som föll offer för detta bestialiska folkmord.

Detta kan inte på något sätt gynna varken de armeniska eller de assyriska/syrianska eller grekiska strävandena att en gång för alla låta de 1,5 miljoner människor som föll offer för folkmordet få en sista vila på ett respektfullt sätt. Detta förhållningssätt gynnar uteslutande de krafter som bekämpar ett erkännande av Folkmordet av armenier, assyrier/syrianer och greker under första världskriget.

Armeniska, assyriska/syrianska och grekiska lobbygrupper måste, för att bekämpa den enorma turkiska lobbygruppens påtryckningar och Ankararegeringens hot som de senaste åren hållit de amerikanska administrationerna i sitt våld, börja samarbeta om ett erkännande.