Den assyriske språkforskaren och författaren Benyamin Haddad har gått bort vid en ålder av 93 år måndag morgon den 17 juni i Nuhadra i irakiska Assyrien. Benyamin Haddad författade ett tiotal böcker och artiklar om språk, litteratur, kultur och historia.

Benyamin Mikhael Haddad föddes 1931 i staden Alqosh i Nineve-provinsen i norra Irak. Familjen härstammar ursprungligen från Baz i Hakkari i dagens sydöstra Turkiet.

Benyamin Haddad var en mångbegåvad person, en framstående och erkänd akademiker inom fältet Syriac Studies, såväl som i Irak som i världen. Haddad publicerade under sin livstid ett tiotal verk, böcker och artiklar på både arabiska och assyriska om språk, litteratur, kultur och historia. Genom sitt livsbidrag dokumenterade han många händelser i det assyriska folkets historia. Han var en aktiv medlem i akademiska sällskap, deltog i många konferenser och seminarier, presenterade föreläsningar och forskning som många beundrade.

För att det assyriska språket ska ha en chans att överleva behöver assyrier fortsätta kampen om att utveckla och lära ut språket. Riksförbundet vill här belysa vikten av Haddads livsverk, ett arabiskt-östassyriskt språklexikon Ganath Lamme i två delar som läsare här kan ladda ned och ta del av:

Ganath Lamme del 1

Ganath Lamme del 2

Benyamin Haddad var en aktiv författare med sin penna in i det sista. Assyriska riksförbundet beklagar förlusten av denna stora språkikon och framför sina kondoleanser till familjen och det assyriska folket.

 

För den intresserade:

Se intervju med Benyamin Haddad på Assyria TV