Webb-kanalen Assyria TV är nu online och har påbörjat en testperiod.
– Otroligt roligt att komma igång, säger Johanon Akcan som leder satsningen i egenskap av ordförande för Assyriska mediainstitutet.

Hur känns det att komma igång?

– Jag är mycket glad och känner samtidigt ett ansvar att leverera. Vi är mycket intresserade av alla åsikter och reaktioner för att bli bättre.

 Hur länge kommer testperioden att vara?

– Testperioden kommer vara till den femte februari då vi i samband med Naum Faik dagen kommer att avsluta testperioden och bli fullt operationella. 

Hur ser du på framtiden för Assyria TV?

– Jag är positiv. Jag tror att webb-tv konceptet är här för att stanna och att det har potential. För Assyria TV:s del så beror det naturligtvis på vilka program och vilken kvalité vi håller. Vi kommer att försök att ta upp alla möjliga ämnen och ha intressanta program.  

Vad har ni fått för reaktioner hiitlls?

– De reaktioner vi har fått har alla varit positiva men vi tar gärna emot förbättringsförslag också. Det kan alltid bli bättre. 

Vilken är er primära målgrupp?

– Eftersom det är en webb-tv så tror vi att det är främst ungdomar som kommer att titta på våra program och vi kommer anspassa mycket efter den målgruppen. Vi har som mål att täcka assyriska aktiviteter men också skapa egna program. Vi ser därför gärna att personer med mediekunskaper kan hjälpa till. Journalister och andra som är vana att arbeta med media är välkomna att höra av sig via Assyria TV:s hemsida.