Den PKK-ledda kurdiska ockupationen av västra Assyrien utnyttjar assyrierna som slagträ i sin medieoffensiv mot det hotande turkiska intåget i området.

Den kurdiska ockupationen av västra Assyrien arbetar frenetiskt för att stoppa det hotande turkiska militära intåget till området. En taktik som PKK gruppen använder flitigt är att framställa assyrierna, eller ”de kristna” som de främsta offren för en eventuell turkisk närvaro i sin strategi att säkra västerländskt stöd mot Turkiet.

Det är en medveten, systematisk och välstrukturerad kampanj som syftar till att utmåla den kurdiska militanta gruppen som beskyddare av ”de kristna” och den turkiska militären som ett hot mot desamma. Intensiteten i kampanjen har ökat i takt med att hotet om ett Turkiskt intåg har dragit allt närmare.

Inom loppet av en och samma vecka har två artiklar publicerats i den amerikanska tidningen The American Conservative av en viss Sam Sweeney (omslagsbilden). Båda följer i stort sett samma dramaturgi och argumentationslinje. Den ena artikeln har titeln The anti-Christian Genocide the west forgot och den andra The Syriac Christian revival. Båda artiklarna argumenterar mot turkisk militär närvaro i området och framhäver att assyrierna kommer att drabbas om turkarna kommer. Artiklarna slätar över eller låter bli att nämna övergrepp mot assyrierna utförda av PKK:s syriska gren YPG samtidigt som författaren skönmålar assyriernas tillvaro under YPG:s terrorstyre.

I samtliga artiklar och inlägg som har att göra med ämnet utmålas den PKK-anslutna dawronoye-sekten som representanter för assyrierna i Syrien, trots att gruppen saknar stöd bland folkgruppen. Assyrier som är emot den kurdiska ockupationen och som ser dawronoye och deras milis Syriac Military Council som förrädare mot assyriska intressen får i princip aldrig komma till tals. På så sätt målar den kurdiska ockupationen upp en bild i väst av att den är demokratisk och skyddar ”de kristna” och att den därför behöver stöd från väst mot Turkiet.

Artiklarna och inläggen används sedan av PKK:s lobbyister i Washington, Bryssel och andra huvudstäder för att övertala politiker att deras länder bör skydda den kurdiska ockupationen.

De dominerande kurdiska grupperna i Syrien har utfört riktade mord mot assyriska ledare, kidnappning och tortyr av assyriska journalister, attacker och nedstängning av assyriska skolor och en rad andra övergrepp. En del av övergreppen har dokumenterats i en rapport av Assyrian Confederation of Europe.