I en insändare från 8 december, med rubriken ”ADO har tagit fel väg” anklagar Munir Gultekin Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO för att underlätta för kurderna när det gäller assyriernas fråga om självstyre i Irak. Här svarar ADO:s Sverigesektion på kritiken.

Assyriska Demokratiska Organisationen har sedan årtionden haft ett nära samarbete med den assyriska rörelsen i Irak. Det har för vår organisation aldrig existerat några gränser i meningen att vi alltid betraktat den assyriska frågan som en mellanstatlig fråga. Redan i Irak-krigets inledningsskede 2003 tog ADO initiativ till en rad möten och konferenser för att åstadkomma mobilisering för den assyriska frågan i Irak. Ett av de grundläggande kraven var att vårt folk i likhet med andra grupper i landet hade lika stor rätt till självstyre. Detta gör vi i en tid när landet präglas av våldsamma konflikter och där vårt eget folk genomgår en enorm påfrestning då de är offer för sekteristisk, religiöst och etniskt präglat våld. För oss är denna aggression politiskt motiverad och syftar ytterst till att fördriva assyrierna.

Risken för att vårt folk möter samma öde som sina bröder och systrar i Turabdin är överhängande. Detta skulle kunna få som konsekvens att området helt töms på sin assyriska ursprungsbefolkning. I Amman har en hel generation assyrier vuxit upp som flyktingar. I Damaskus och Istanbul lever familjer och unga människor i social och ekonomisk misär. Flyktingskapet innebär enorm umbäranden för den som drabbas. För ett folk vars antal kraftigt reducerats som resultat av förföljelser, folkmord och annan aggression krävs ett politiskt ledarskap som vågar och som tar ansvar för denna realitet. Vackra ord hjälper föga när människors trygghet och säkerhet så uppenbart står på spel. ADO är fast beslutet att förhindra denna extrema situation för vårt folk. ADO, dess ledarskap och kadrer, är beredda att göra de uppoffringar som krävs för att axla detta ansvar.

ADO har i sin Irak-politik konsekvent krävt autonomi för vårt folk. Nineveh med omnejd är vår historiska hemvist, det är ett faktum som inte någon kan ändra på. I en kommuniké från 9 november 2006 tydliggör vi ADO:s ståndpunkt beträffande utkastet till en konstitution för norra Irak. Vår generalsekreterare har också framträtt i kurdisk TV och öppet talat om de krav vi ställer. Vi har ingen anledning att känna att vi springer ärenden åt någon annan politisk kraft. Tvärtom är vår politik är helt och hållet baserat på det assyriska folkets intressen i regionen.

Vi känner att denna politik helt är i linje med det assyriska folkets ambitioner och vi har framför allt ett nära samarbete med andra organisationer/partier i landet. Samtidigt krävs att vi inte idealiserar över situationen för våra systrar och bröder i dagens Irak. Att stå vid sidan och känna någon självömkan hjälper oss inte i denna svåra situation.

Att Munir Gultekin tolkar vårt budskap på föreläsningen i Södertälje som att vi underkastar oss ett kurdiskt politiskt projekt är därför djupt beklagligt. Oavsett hans tolkning kvarstår våra krav om självbestämmande för vårt folk i Irak. I denna kamp är ADO inte ensam och Munir Gultekin är välkommen att solidariskt vara med och axla detta ansvar.