Riksdagsledamoten Robert Hannah (L) försökte ställa utrikesminister Margot Wallström (s) mot väggen om assyriernas situation i Qamishli. Ministern duckade som vanligt.

I sin interpellation till utrikesministern beskrev Hannah hur assyriernas situation under senare år kraftigt försvagats i Mellanöstern. Sen riktade han fokus mot al-Hasakah-provinsen i Syrien.

Ett av de få områden i Mellanöstern där folket fortfarande på ett någorlunda sätt lyckas upprätthålla en assyrisk kultur är i al-Hasakah-provinsen i Syrien. Detta trots att det syriska inbördeskriget är inne i sitt femte år och många assyrier tvingats fly eller har kidnappats. För att det assyriska folket ska överleva på sikt är det av yttersta vikt att assyriernas rättigheter i al-Hasakah-provinsen försvaras.

Efter att ha konstaterat att assyrierna i Qamishli på senaste tiden attackerats av den kurdiska YPG-milisen ställde Hannah tre frågor till utrikesministern: vad hon tänker göra för att säkerställa assyriernas överlevnad och rätt till självbestämmande, vilken rätt till självbestämmande och till egna försvarsstyrkor hon anser att assyrierna har samt om hon anser att YPG-styrkorna gör sig skyldiga till krigsbrott i provinsen.

I sitt svar talade Wallström på ett helt allmänt plan om situationen i Syrien och nämner varken assyrier eller Qamishli. Hon betonade att alla grupper lider av det besinningslösa våldet, att Sverige gett humanitärt bistånd uppgående till stora belopp och stöder FN-sändebudet Staffan de Misturas arbete. Indirekt nämnde hon assyrierna i följande meningar:

Sverige uppmanar samtliga parter att följa de säkerhetsrådsresolutioner som har antagits om övergrepp mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i Syrien. I enlighet med Genèvekommunikén – som FN:s säkerhetsråd har endosserat – betonas att minoriteter måste försäkras att deras rättigheter respekteras.

I den debatt som följde på Wallströms svar kritiserade Hannah ministern för att inge ge konkreta svar på hans frågpor och för att hon i likhet med Saddam Hussen förminskade assyrierna genom att kalla dem kristna. Assyrierna är ett folk med nationella rättigheter, hävdade Hannah och underströk att al-Hasakah-provinsen är en del av Syrien där Sverige verkligen kan göra en insats om man vill hjälpa minoriteterna.

I sitt svar på detta gick utrikesministern in på situationen i al-Hasakah-provinsen och betonade vikten av att skydda minoriteterna. Däremot ställde hon sig skeptisk till att inrätta skyddszoner för minoriteterna eftersom det finns risk för att dessa inte fungerar utan istället blir en fälla. Hannah replikerade med att om man verkligen vill hjälpa minoriteterna så finns det två möjligheter: skyddszoner eller hjälp till minoriteternas eget självförsvar.

Wallström preciserade att hon inte vill utesluta skyddszoner, men att man ifall man går in för sådana verkligen ser till att de blir vad de var tänkta, det vill säga ett skydd. Hennes enda kommentar till alternativet att stöda utsatta minoriteters självförsvar var att det inte är någon lösning att skicka mer vapen till området.