En assyrisk delegation avslutade nyligen ett besök till Armenien där samtal hölls med bland annat den armeniske premiärministern.
– Armenien är det land i världen som bäst förstår assyriernas situation, säger doktor Ibrahim Afram från Assyriens befrielseparti som deltog från Sverige.

En delegation bestående av representanter för en mängd assyriska organisationer avslutade nyligen ett tiodagars besök till Armenien. Dr. Ibrahim Afram från Assyriens befrielseparti deltog från Sverige. Här svarar han på Hujådås frågor om besöket. 

Vilka organisationer deltog i besöket?
– Assyriens befrielsepartiet, Assyrien institutet, Assyrian International Seyfo committee (AISC), Save Assyria Front, Assyrian Universal Independent Forum, Assyriska ungdomsförbundet i Georgien, Assyrian Cultural society of Russia, Assyriska kulturcentret i Litauen, Assyrian Democratic Party från Syrien, Assyriska föreningen i Belgien och naturligtvis Assyriska riksförbundet i Armenien. Delegaterna kom från åtta olika länder. 

Vad var målet med besöket?
– Assyrier och armenier har alltid haft goda relationer sedan historiska tider. Vi ville stärka relationerna och utveckla samarbetet mellan våra två folkgrupper.  

Vilka armeniska företrädare mötte ni?
Vi hade många olika möten. De ledare vi hade möten med är; premiärminstern, vice presidenten för sociala frågor, parlamentets talman, ordföranden för de ortodoxa ländernas parlamentsorganisation, ställföreträdaren för den armeniske patriarken, rådet för minoritetsfrågor i Armenien, presidenten för Tashnakpartiet som är ett av de största armeniska partierna. Vi fick även sätta oss ner med direktören för det armeniska folkmordsinstitutet. 

Vad uppnådde ni?
– Rent konkret fick vi stöd från de armeniska myndigheterna för etableringen av ett assyriskt institut för forskning och studier i assyriska ämnen i Yerevan. Vi upplever att vi uppnådde våra mål med besöket med råge. De armeniska företrädarna känner till assyriernas behov och bejakade våra förfrågningar. De armeniska ledarna känner till väl vad som pågår inom assyrisk politik, främst i Irak. De ser gärna att assyrierna får sina rättigheter respekterade. Armenien är det land i världen som bäst förstår assyriernas situation. 

En del av de organisationer som deltog i delegationen skickade tidigare ett brev till Armenien med krav på ett armeniskt erkännande av Seyfo, folkmordet på assyrier. Hade ni möjlighet att ta upp den frågan med de armeniska företrädarna?
– För ett officiellt erkännande krävs en motion och vi arbetar med en sådan som ska lämnas in till det armeniska parlementet. De signaler vi har fått är att det bara är en formell process. Vi sonderade även terrängen för en eventuell folkmordskonferens i Yerevan. Armenierna tycker precis som oss att våra två folkgrupper bör arbeta tillsammans mer gällande folkmordsfrågan. 

Hade ert besök stöd av resterande assyriska organisationer och då främst Assyrian Universal Alliance som representerar assyrierna internationellt?
– Vi har inte koordinerat med andra assyriska organisationer. Vi representerar endast de organisationer vi tillhör. 

Ser ni inget problem i att ni agerar på egen hand utan bredare samförstånd mellan assyriska politiska grupper?
– Vi kan inte lägga oss i vad andra gör. Vi önskar också se större koordinering bland assyriska organisationer men detta existerar inte idag tyvärr. Det är något vi alltid har efterfrågat.  De assyriska organisationerna bör komma ihop och samarbeta och dra upp riktlinjer för gemensamt arbete. 

Vad tar du med dig från besöket?
– Jag är oerhört glad att armenisk media rapporterade om vår delegation med stort intresse. Det var även väldigt givande att besöka alla assyriska byar och platser i Armenien. Assyrierna behandlas oerhört bra i Armenien och är mycket omtyckta både bland befolkningen och inom staten. De ses som en välintegrerad del av samhället som bidrar positivt. Speciellt intressant var vårt besök till Armeniens nationella bibliotek där vi fick se den assyriska avdelningen med gamla assyriska dokument. Där fanns flera hundra år gamla assyriska dokument.

   Mattias Shamoun