Projektet Exchanging Best Practises in the Integration of Assyrians in Europe (EPIA) är ett EU-projekt inom ramen för Grundtvigprogrammet för livslångt lärande. Dess ägare är fyra assyriska organisationer i Nederländerna, Tyskland, Sverigen och Belgien.

Projektet syftar till utbyte av assyriers erfarenheter av gruppens integration i Europa men avser också att kartlägga integrationsrelaterade problem och utmaningar samt främjande av goda erfarenheterna inom området.

Idag lever cirka 300 000 assyrier i olika europeiska länder. Utifrån ett jämförande perspektiv ämnar partnerorganisationerna i detta projekt diskutera assyriers bosättning i Europa som pågått i närmare 50 år. Utbyte av erfarenheter, kartläggning av integrationsrelaterade problem, gemensamt sökande efter effektiva och långsiktiga lösningar på befintliga problem och utmaningar är viktiga insatser för den assyriska diasporan och dess skilda folkliga och religiösa institutioner. Förutom att diskutera de gemensamma problem som gruppen tampas med i Europeiskt kontext är det också av relevans att lyfta fram goda erfarenheter av assyriers integration.

För att förverkliga de planerade målen kommer partnerorganisationerna att ordna följande utbildningsaktiviteter i de deltagande länderna:

Ø  Tre seminarier om skilda aspekter av assyriers integration i de deltagande länderna.

Ø  En workshop som kommer att fokusera på assyriska kvinnor integration i Europa.

Ø  En särskild workshop för att identifiera goda erfarenheter och framgångsrika strategier i assyriers integration.

Ø  En konferens för vidare diskussion och spridning av de första resultaten från projektet.

Projektet avslutas med att partnerorganisationerna sammanställer de goda erfarenheterna av assyrier integrationen i form av en ”rapport” som kommer att erbjudas lokala och nationella beslutsfattare.

Projektet kommer att pågå i två år (2012-2014).

För mer information,  kontakta de deltagande organisationerna eller besök deras webbplats:

  • Stichting Inanna Foundation (Nederländerna): www.inannafoundation.org
  • Assyriska Föreningen i Göteborg (Sverige): www.assyria.nu
  • Stiftung Yoken-Bar-Yoken (Tyskland): www.yby-foundation.com
  • Institut Syriaque de Belgiq ue (Belgien): www.institut-syriaque.net