De assyriska riksförbunden i Europa har kommit med två nya gemensamma uttalanden. Det ena är riktat till det ryska parlamentet och uppmanar till att landet ska erkänna folkmordet på assyrierna. Det andra är riktat till USA:s kongress och uppmanar till ändringar i en föreslagen motion.

Assyriska riksförbundet i Tyskland, Assyriska riksförbundet i Belgien, Assyriska riksförbundet i Storbritannien och Assyriska riksförbundet i Sverige har utfärdat två gemensamma uttalanden. Båda rör aktuella politiska utvecklingar, den ena i Ryssland och den andra i USA.

I meddelandet till det ryska parlamentet argumenterar de assyriska riksförbunden för att Ryssland ska erkänna folkmordet på assyrierna. Ryssland har sedan tidigare erkänt folkmordet på armenierna och diskuterar nu en kriminalisering av folkmordsförnekelse. Utvecklingen kommer av en rysk vilja att straffa Turkiet för nedskjutningen av ett ryskt militärplan på gränsen mellan Syrien och Turkiet. Tiotusentals assyrier lever i Ryssland, många ättlingar till de som flydde folkmordet 1915 i områdena Hakkari och Urmia i Assyrien.

Meddelandet till den amerikanska kongressen rör även den en folkmordsfråga. Denna gång är det planerna på att godkänna islamiska statens förbrytelser i Irak mot yazidier som folkmord. Enligt medierapporter avser inte Obama-administrationen att inkludera assyrierna i folkmordserkännandet trots att den etniska rensning som IS utfört mot assyrier i Irak uppfyller kraven för att betecknas som folkmord enligt internationella organisationen för folkmordsforskning. Uttalandet kritiserar även motionen i frågan som lagts fram i kongressen och där assyrierna beskrivs enbart som ”kristna”. Kritik riktas även mot att motionen inkluderar kurderna som offer för ett folkmord utfört av IS, då detta enligt riksförbunden inte stämmer utan leder endast till att maskera kurdiska gruppers agerande i Norra Irak.

Detta är andra gången assyriska riksförbunden i Europa agerar gemensamt i aktuella frågor. Båda uttalanden finns att ladda ner i PDF-format här nedan.

 

Assyrian_Genocide_Recognition_Russian_Parliament_L

Assyrian_Federations_HCR75