Assyrier Utan Gränser (AUG) finns från och med i år med på listan över schyssta organisationer som man kan donera till inför julen. Detta kommer efter godkännande av organisationen Charity Rating, meddelar den assyriska biståndsorganisationen.

Charity Rating är en ideell organisation som hjälper givare att hitta rätt. De är opartiska, obundna och oberoende, och har som uppdrag att granska hur ideella organisationer arbetar och vilken nytta gåvor gör, som ett slags guide för givarna när dessa väljer vilken organisation de ska ge sin gåva till. 

Varje år sammanställer Charity Rating en Julklappsguide, som är en lista över ideella organisationer i Sverige som erbjuder smarta julklappar som verkligen gör skillnad.

I år kommer Assyrier Utan Gränsers julkampanj finnas med i årets Julklappsguide hos Charity Rating. Deras förtroende för Assyrier Utan Gränser är ovärderligt och kommer att förvaltas väl. Det uppskattas väldigt mycket av Assyrier Utan Gränser och utgör förhoppningsvis ytterligare en anledning till att uppmuntra givare att erbjuda de krigsdrabbade assyrierna en bättre och tryggare tillvaro. 

Assyrier Utan Gränser