Föreningen Mesopotamien Kulturcenter blickar framåt efter en period med attacker och turbulens.

Linköpingsföreningen har uppmärksammats för en utdragen konflikt om dess fastighet. Grunden för konflikten var att flertalet medlemmar i föreningen hade dubbla lojaliteter till en assyrisk-ortodox församling som var hyresgäst i föreningens fastighet. När församlingens ledning började göra anspråk på att vara delägare till fastigheten – utan att kunna visa upp några skriftliga bevis – började de kyrkolojala individerna att på olika sätt agera för kyrkans intressen och emot sin egen förening. De har bland annat upprättat ett flertal förfalskade mötesprotokoll för att på den vägen tillskansa sig firmateckningsrätten för föreningen.

Efter närmare två år är falangen som drev kyrkans intressen uteslutna ur föreningen vilket har skapat ett lugn inom föreningen även om ett fåtal av de drivande individerna fortsätter att trakassera och agitera. För föreningens styrelse är det relativa lugnet efterlängtat och man kan nu blicka framåt. Man hoppas nu hitta en långsiktig hyresgäst till fastigheten som föreningen äger och som är värderad till runt tio miljoner kronor. Ett beslut av kommunen innebär att fastigheten endast får nyttjas för industriverksamhet och föreningen kan därför själv inte få fortsätta bedriva sin verksamhet i den egna fastigheten. Förhoppningen är att kommande hyresintäkter ska ge föreningen en stabil intäktskälla för att skapa möjligheter för en kulturell verksamhet för Linköpings assyrier.

Antalet assyrier i Linköping uppskattas till runt åtta tusen.