Professor David Gaunts bok, Massacres, Resistance, Protectors. Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia During World War I, släpps imorgon. Besök Södertörns högskola 6 februari kl. 18:00 för att få ett signerat exemplar.

Boken beskriver folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och
kaldéer i sydöstra Turkiet under första världskriget. Texten baseras till stora delar på hittills oanvänt arkivmaterial från Turkiet, Ryssland, Iran, Frankrike och England, men även muntliga berättelser och skildringar från samtiden utnyttjas.

Koncentrationen är på de turkiska provinserna Diyarbakir, Bitlis och Van samt den iranska provinsen Urmia. Framförallt visas hur assyrier/syrianers behandling var sammanvävt med armeniernas öde. Boken lyfter fram inte endast massakrerna, utan även de byar som lyckades försvara sig och de muslimer som försökte beskydda de kristna. Bilagorna tar upp befolkningsstrukturen, antalet offer och reproducera flera dokument från turkiska arkiv i original och i turkiska och engelska översättningar.

Ett begränsat antal exemplar av boken kommer att vara till
försäljning. För mer information kontakta: david.gaunt@sh.se.

Välkomna till Södertörns högskola, Tisdagen 6 februari kl 18-19, i skolans lokal MA624.