Sveriges Televisions kunskapskanal sände en omarbetad version av 1982 års tv-program Klyftan i repris. För en del assyrier blev reprisen en nostalgisk återblick och för dagens ungdomar intressant ur ett modernhistoriskt perspektiv. När Klyftan-serien sändes första gången 1982 fördömdes programmet av assyrierna kraftig.

I mitten på 80-talet brändes ett tiotal gatukök och restauranger tillhörande assyrierna i Södertälje. Därefter uppstod bråk mellan assyrier och raggare, som senare i media kom att kallas för de stora ”raggarbråken”. SVT uppmärksammade händelserna med en serie tv-program, Klyftan, som väckte många känslor hos assyrierna.

 ”Vi anser att själva Klyftan gav med sitt partiska och osakliga inslag upphov till en bredare intolerans och ett djupare främlingshat gentemot assyrierna. Från att intolerans och främlingshat gentemot assyrierna ha varit lokalt i Södertälje, utbredde de sig genom Klyftan över hela Sverige”, skrev Assyriska Riksförbundet i juni 1982 i ett öppet brev till Skolöverstyrelse och berörda myndigheter.
   
Södertälje är fortfarande aktuellt för Klyftan-redaktionen. Efter vågen av assyrier som flytt från massmord i Irak har ”invandrarproblematiken” återigen aktualiserats.

Barbro Ljungström som var en av medproducenterna av Klyftan 1982 är även det denna gång. Enligt henne gjorde man uppföljning av tv-programmet efter de senaste årens invandringsvåg från Irak till Södertälje.

– Det var ett stort tryck på Södertälje som tog emot ett stort antal flyktingar. Det hände en hel del i staden under 1980-talet. Vi hade journalistiskt intresse och ville förmedla händelserna till tv-tittarna, säger Barbro Ljungström i en telefonintervju.

I det nya programmet intervjuvas bland annat Anders Lago. Av allt att döma kommer Lago svara på frågor om den stora invandringen till Södertälje efter Irak kriget 2003.

Även Ingmar Karlsson är med i det nya Klyftan. Karlssons uttalande om assyriernas etniska tillhörighet kritiserades hårt av Assyriska Riksförbundet när serien gick första gången.

”I serien ifrågasätts vidare assyriernas etniska tillhörighet. Enligt Ingmar Karlsson finns inga assyrier. Det handlar istället om en heterogen religiös grupp som består av araber, kurder, perser och judar som gick över till kristendomen. Detta trots att vi har ett eget språk, egna traditioner och egen historia”.

Idag säger Ingmar Karlsson så här:

– Det jag sade är att Syrisk-ortodoxa kyrkan är bredare än så. Det största antalet syrisk-ortodoxa finns i Indien, frågan är komplicerad, men däremot tycker jag att skillnaden mellan assyrier och syrianer är att de som betecknar sig som assyrier gör anspråk på både religiös och etnisk identitet medans de som betecknar sig syrianer föredrar enbart den religiösa identiteten. Assyriska organisationer framförallt i USA bedrev en assyrisk-sionism, om man drev den linjen kommer man råka för svårigheter i länder som Syrien, Turkiet och Irak, dock bestämmer var och en själv vilken identitet man har, svarar Ingmar Karlson när han nås över telefon.

– Assyrierna är en av de mest framgångsrika grupperna i Sverige. Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo, Sydsvenskans kulturchef Rakel Chukri och debattören Nisha Besara är exempel på några assyrier som utmärkt sig i samhället, svarar Ingmar Karlsson på frågan om vad han tycker om assyrierna och dess integration efter 30 år i Sverige.
  
Gabriel Afram som var aktiv i Assyriska Riksförbundet under den tiden då programmet sändes, menar att Klyftan var hårt vinklad och onyanserad.

– Efter att ha sett alla delar, kom jag fram till att syftet med programmet Klyftan var att få oss assyrier att skämmas över oss själva. Producenterna berövade oss vår etniska identitet och stämplade oss enbart som en religiös grupp. Det är den bilden Klyftan förmedlade tittarna. Och även blandade sig man i folkgruppens interna strider när producenterna medvetet uteslöt Assyriska Riksförbundet och intervjuade bara Syrianska Riksförbundet därmed banade de vägen och gav legitimitet för den nyuppfunna identiteten ”Syrian”, säger Gabriel Afram som redan i början av 1982 kommenterade detta under ett tal han höll till minnet av Naum Faik. Klicka här för att lyssna på Gabriel Aframs tal på sin helhet från 1982.

På torsdag, den tionde februari, kommer en ny version av Klyftan att sändas kl. 19:00 på SVT:s Kunskapskanalen. Vilket mottagande programmet kommer att få av assyrier i Sverige återstår att se.

 

Dikran Ego