Assyriska stiftelser i Turkiet har återfått äganderätt över 56 egendomar i Turabdin.

I en intervju med Assyria TV meddelade Rudi Sümer, juristen som företräder S:t Gabrielklostrets stiftelse att turkisk domstol nyligen har dömt till stiftets fördel.

Domen innebär att assyriska stiftelser återfår full äganderätt till 56 egendomar i Turabdin som alltid har tillhört det assyriska folkets kyrkliga institutioner. Den övervägande delen, 50 egendomar, går till S:t Gabrielklostrets stiftelse.

Bakgrunden till den positiva nyheten är att de turkiska myndigheterna öppnade upp år 2018 för att stiftelser tillhörande minoritetsgrupper ska kunna ansöka om att återfå egendomar som de tidigare varit nekade att registrera. Flera assyriska stiftelser passade då på och lämnade in sina anspråk.

”S:t Gabrielklostrets stiftelse ansökte om äganderätt till en mycket längre lista av egendomar än den som domstolen beviljade. Myndigheterna ville inte ta med rena markegendomar utan endast kyrkor, kloster och gravplatser”, berättar Rudi Sümer i intervjun.

Sümer är noggrann med att peka på att endast stiftelser som har en speciell status, så kallade ”minoritetsstiftelser”, alltså stiftelser som företräder en minoritetsgrupps intressen, har beaktats av myndigheterna. Nya stiftelser kan inte få denna status och är därmed inte behöriga att göra anspråk på egendomar som anses tillhöra en viss minoritetsgrupp.

Egendomarna utgörs av gamla kloster, gravplatser, kyrkor och andra egendomar som alltid har tillhört det assyriska folket i det av Turkiet ockuperade Assyrien.

”Generellt sett så går saker och ting åt rätt håll, även om mycket återstår att göra, men denna positiva dom stärker assyrierna här i Turabdin och skyddet av vårt kulturarv”, säger Rudi Sümer.