2018 går mot sitt slut och ofta när det närmar sig årsskiftet börjar människan mest naturligt tänka på året som kommer och allt gott vad det kan komma att innebära. Man inger sig själv löften om förbättring, löften om förändring. Lika ofta som man tänker på det som skall komma att ske så glömmer man att titta tillbaka på allt det som tidigare varit, gott som ont. För varje människa, men även organisation är förändringen viktig. Men minst lika viktigt är det att se tillbaka på det som varit, ta med sig, fortsätta samt utveckla det som varit bra och förändra det som kan och bör förändras.

Med oss idag har vi Kara Hermez från Assyriska Riksförbundets styrelse för att summera deras verksamhet år 2018 inför det nya året som stundar.

  • Varje år är det andra olikt även om vissa verksamheter är kontinuerliga och sådana som upprepas år efter år. Vad har utmärkt sig i år och skiljt 2018 från just andra år när det kommer till riksförbundets verksamhet och aktiviteter?

Assyriska Riksförbundet beviljades en förstudie för ett projekt som handlar om hur man ska förebygga segregation och förstudien är pågående. ARS gav också sina medlemmar en unik möjlighet att utvecklas inom ledarskap, engagemang och kunskap genom workshops anordnade i moderna och fräscha konferensrum. På så vis ville riksförbundet låta sina medlemmar inspireras av en dag full av spännande diskussioner om hur vi tillsammans ska arbeta framåt.

  • På vilket sätt och/eller i vilka avseenden har ARS 2018 utvecklats och förbättrats gentemot tidigare år?

I år hade vi rekordmånga betalande via förbundets medlemssystem vilket innebar ett överlåtande av all hantering av medlemsavgifter till förbundet genom medlemssystemet, vilket i sin tur har inneburit att den administrativa bördan på föreningar och förbundskansli har minskat drastiskt.

Assyriska riksförbundet hjälpte och stärkte sina band ytterligare med Europeiska konfederationen genom att anordna en fyradagars utbildning i Bryssel där över tjugo unga assyrier från bland annat Sverige, Danmark och Nederländerna var samlade. Som styrelseledamot i konfederationen men också åt ARS vägnar höll jag i två workshops om lobby och aktivism.   

  • Om du var tvungen att lyfta fram något speciellt från 2018, en specifik händelse, aktivitet eller verksamhet, vilken skulle det vara då?

I år fick Hujådå äntligen ett rejält ansiktslyft med en ny design och utseende! Det blir därför en bra övergång från gamla året till det nya året för Hujådås läsare, med tanke på att hemsidans design var omodern och inte hade gjorts om i över tio år.

  • Finns det något som ni inte lyckats med från er målsättning under 2018, eller något som ni önskar att ni gjort bättre?

Vi hade önskat att vi hade lyckats göra fler aktiviteter och fler besök hos lokala föreningar runtom i landet.

  • Jul och nyår befinner sig alldeles runt hörnet och snart träder vi in i ett nytt år. Har styrelsen någon speciell julhälsning eller något övrigt som ni vill framföra till era läsare och medlemmar?

ARS styrelse önskar alla medlemmar och Hujådås övriga läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi önskar att det assyriska folket får ytterligare kraft och hopp om vår framtid i såväl som diasporan som i Assyrien och att vi tillsammans ska kunna bygga broar för de kommande generationerna. Låt oss tillsammans arbeta för att vi en dag på morgondagens karta ska kunna hitta staten Assyrien med egna landgränser.