Den vetenskapliga antologin The Assyrian Heritage utgiven av Uppsala universitet tar upp en rad aspekter av assyrisk identitet och historia. Det är den första boken av sitt slag med bidrag från tretton olika forskare runtom i världen.

Insamlingsstiftelsen Assyriska Dolabani har som ändamål att lämna stöd till forskning och bildning som främjar den assyriska identiteten. Den nyligen publicerade antologin är resultatet av en satsning som gjorts under de senaste åren. 

Det är flera ledande forskare vid olika universitet världen över som har bidragit med artiklar inom olika discipliner såsom historia, arkeologi, assyriologi, religion, språk och antropologi.     

Som den första boken av sitt slag, behandlas olika ämnen i denna bok såsom utvecklingen av den nationella och etniska identiteten till kulturellt folkmord. De geografiska områdena som tas upp i boken omfattar hela mellanöstern och så även assyriska befolkningsgrupper i Europa och Nordamerika.   

– Vi i stiftelsen Assyriska Dolabani är mycket glada att denna bok nu är publicerad som kommer att fylla sprickor i den assyriska berättelsen och kasta ljus över frågor och händelser som tidigare inte berörts, säger Isak Betsimon, ordförande för stiftelsen.  

För Assyriska Dolabani som har som mål att stärka och öka medvetenheten om assyriernas historia och identitet är antologin ett viktigt bidrag och likaså att fortsätta att på olika sätt stödja forskning, bildning och utbildning som främjar den assyriska identiteten. 

– Nästa steg är att ge ut en populärvetenskaplig bok vars innehåll bland annat baseras på denna antologi. Denna bok skrivs på svenska och ambitionen är att sedan få den översatt till flera andra språk, fortsätter Isak Betsimon.    

Assyriska Dolabani kommer under de närmaste veckorna att resa runt Sverige för att träffa medlemmar från olika assyriska föreningar för att presentera boken och stiftelsen. 

Följande datum och platser är för närvarande inbokade (se även banner på hujada.com): 

Lördag 16 mars kl. 12.00 Assyriska kulturhuset i V. Frölunda 

Lördag 16 mars kl. 16.00 Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping 

Söndag 17 mars kl. 14.00 Mesopotamien Kulturcenter i Linköping 

Söndag 17 mars kl. 17.00 Assyrien Kulturcenter i Hallunda 

Söndag 24 mars kl. 16.00 Assyriska Kulturföreningen i Norrköping 

www.dolabani-foundation.org 

Fotnot: För mer information och intervju med en av redaktörerna av antologin, Önver Cetrez, läs här  

AssyriaTV intervujar Önver och Isak