Europaparlamentet godkände idag ett uttalande som slår fast att assyrier och yazidier i Irak och Syrien är offer för folkmord. Ett bra beslut, som förhoppningsvis leder till konkret handling, menar Assyriska riksförbundets vice ordförande.

Beslutet togs med bred majoritet och är en stor seger för den svenske europaparlamentarikern Lars Adaktusson (kd) som aktivt arbetat för detta. Också andra svenska europaparlamentariker som Bodil Valero (mp) har talat för att den systematiska förföljelse som terrorsekten Islamiska Staten ägnar sig åt ska klassas som folkmord.

Det behövdes ingen egentlig omröstning i frågan eftersom en provröstning med handuppräckning visade att det fanns en överväldigande majoritet för förslaget. Fem partigrupper – Konservativa gruppen, Liberalerna, Socialdemokraterna, Gröna och den EU-kritiska EFDD-gruppen – ställde sig bakom resolutionen.

– Jag är glad att vi har vara väldigt tydliga mot IS i det här fallet, säger Bodil Valero till Assyria TV. Vi har varit tydliga med att FN och aktörer i regionen måste agera; vi kan inte se på när människor slaktas. Det att resolutionen fick så brett stöd i parlamentet är en stark signal till alla aktörer att de måste agera.

Valero understryker också att detta bara är ett första steg; nu gäller det att gå vidare. Gröna gruppen har föreslagit humanitära korridorer och säkerhetszoner, men det måste också finnas ett skydd för dessa annars kan det hela sluta väldigt illa.

– Jag hoppas att det beslut vi har tagit idag betyder något för alla er som är berörda precis som det beslut vi tog i riksdagen [om erkännande av Seyfo]. Det är viktigt att ni som är berörda vet att vi ser, vi hör och vi är inte likgiltiga och att vi gör vad vi kan för att få ett slut på det här mördandet.

Assyriska riksförbundets vice ordförande Jenny Orahim är glad över beslutet.

– Det här är ett viktigt beslut som lyfter frågan om att assyrier och yazidier möter ett existentiellt hot och kan komma att utplånas i sina urgamla bosättningsområden.

Riksförbundets vice ordförande är dock mån om att understryka att nu krävs handling.

– Vad som skedde idag är ett bra steg, men det måste följas av andra. Nu bör detta skyndsamt behandlas i FN:s säkerhetsråd, som är det organ som verkligen kan åstadkomma förändring på marken. Arbetet för att rädda assyrierna från utplåning i sitt hemland ska fortsätta med oförminskad styrka. Det är också viktigt att lyfta fram att assyrierna inte bara lider av den islamistiska extremism som IS representerar utan också av kurdisk expansionism, kommenterar Jenny Orahim