Vid ett frukostseminarium om EU:s asyl- och migrationsfrågor talade Peter Bosch, migrationsexpert på EU-kommissionen, om vikten av att medlemsländerna har ett bra samarbete och ett gemensamt ramverk.

I seminariet deltog migrationsminister Tobias Billström och oppositionsborgar-rådet Ann-Margarethe Livh. Där fick de höra Peter Bosch prata om ett EU som måste ta mer ansvar för att kunna ge människor i länder utanför EU skydd. Med det menade Bosch att de behövande måste kunna söka skydd i närheten av det land eller område de befinner sig, i stället för att bege sig ända till Europa.

Angående arbetskraftsinvandring pratade Bosch också om betydelsen av gemensamma regler och att sammanföra värdlandets arbetskraftsbehov med utbudet av arbetskraft som finns i utvandrarländerna. Däremot skall integration skötas av på nationell nivå enligt Bosch, även om det finns en EU-fond att söka pengar från för att underlätta integration i EU-länder.

Integrationsminister Tobias Billström betonade den starka koppling som finns mellan EU och det lokala. Billström menar att det som händer i världen påverkar Sveriges alla delar direkt. Billström lyfte även fram skillnaden mellan olika EU-länders benägenhet att ta emot asylsökande.

Som exempel säger Billström att en irakier har 75 procents chans att få uppehålls-tillstånd i Sverige, medan samme person skulle ha 1 procents chans i Grekland. Vi måste komma bort från asyllotteriet och få gemensamma regler, säger Tobias Billström till webfinanser.se.

Oppositionsborgarrådet Ann-Margarethe Livh var av annan åsikt. Hon tycker att asylpolitiken på EU-nivå i hög grad går ut på att hindra folk från att komma in i EU. Livh berättar om Rinkeby, där hon själv bor, att det bor alltfler illegala invandrare som inte ens brys sig om att söka asyl.

Livh anser att den svenska flyktingpolitiken blivit mycket hårdare och att följden av detta var ett ökat antal papperslösa. Hon var också kritisk mot regeringens nya regler för arbetskraftsinvandring som hon anser gynnar arbetsgivarna genom att de får mer inflytande på bekostnad av fackföreningarna.

Seminariet anordnades av EU-kommissionen i Sverige tillsammans med Europa Direkt-kontoret i Rinkeby-Kista och NTG asyl och integration.