Flyktingmottagningen är orättvist fördelad mellan landets kommuner. Utanförskapsområden behöver ett rejält ansiktslyft i kombination med ökade sociala insatser. Folkpartiet i Södertälje vill med detta bidra till en bättre integrationspolitik.

Folkpartiet anser att Sverige ska verka för att EU fördelar flyktingmottagningen rättvisst mellan medlemsländerna. Enligt samma devis kommer Folkpartiets representanter från Södertälje att kräva en rättvisare flyktingfördelning inom Sveriges genom betydligt bättre information till asylsökande redan vid gränsen, tydliga ekonomiska incitament och välfungerande statliga ersättningssystem.

– På senare år har Södertälje axlat ett mäktigt ansvar i flyktingmottagningen. Det håller inte! Kommuner över hela landet måste erbjuda bostäder och jobb till nyanlända för att förhindra att områden som Hovsjö och Ronna förfaller, säger Mats Siljebrand.

Det är också angeläget att de kommuner som tar emot flyktingar får ett statligt ersättningssystem som täcker kommunernas verkliga kostnader för flyktingmottagningen. Idag tar det cirka sju år för en nyanländ att etablera sig i sitt nya land, medan introduktionsersättningen räcker i två.

En bra infrastruktur med grönområden och blandad bebyggelse är grundläggande för att skapa ett tryggt samhälle. För att bryta utanförskapet av hela bostadsområden vill Folkpartiet därför riva en del av betongkomplexen. Men det räcker inte, fysiska ingrepp måste gå hand i hand med en palett av sociala insatser.

– De grå, massiva kolosserna till hus i Hovsjö kan göra den gladaste människan deppig. Hand i hand med förbättringar av infrastrukturen samt renovering och rivning av äldre bostäder krävs dock riktade satsningar för att förebygga kriminalitet och stigmatisering. Endast då kan vi stimulera individens inneboende drivkraft att förändra sin självbild och boendemiljö, säger Ninos Maraha (FP), politisk sekreterare och ledamot i fullmäktige.