I dagarna kom författaren och journalisten Gabriel Afram ut med två nya böcker som handlar om två heta ämnen bland assyrierna. Här läser du kort information från utgivaren om böckerna och var man kan beställa dem.

Den ena med titeln ”Tashi´tho dabohotho” är en nygammal bok i en utvidgad version som handlar om assyrisk fornhistoria liksom kultur och civilisation samt aktualiteter från nutid.

Den andra boken med titeln ”Bugone” handlar om olika skeenden från tiden då Afram ledde den ”Assyriska nationella rörelsen i Sverige”. Författaren penetrerar intrigmakarnas marker och boningar för att belysa det som skedde bakom kulisserna inte minst förspelet som ledde till rörelsens kollaps i Sverige. Även andra intressanta ämnen från nutid tas upp till diskussion.

Båda böckerna är skrivna på assyriska, men ”Tashi´tho dabohotho” inkluderar även en översättning till östassyriska, swadaya.

BESTÄLLNINGAR AV BÖCKERNA
________________________________________________________________

gabriel.afram@comhem.se
Mobil: +46-(0)70- 497 10 96