Hujada.com passade på att ställa ett par frågor till före detta ordförande Rachel Hadodo om hennes syn på riksförbundets verksamhet. Hennes tips till sin efterträdare, Ilan De Basso, är att han ska kunna prioritera och delegera.

Numera före detta ordförande för ARS, hur känns det?
– Jo, det känns bra men visst känns det som ett tomrum nu när man lämnat det efter att ha haft fullt upp med ARS verksamheter och varit väldigt engagerad i 2,5 år.

Vid riksombudsmötet i mars i år fick du förnyat förtroende men har nu valt att kliv av i förtid, vad är anledningen?
– Den största anledningen är att jag fick nya arbetsuppgifter på jobbet i somras som krävde mer av min tid och min fokus. Det blev ganska tydligt då att jag inte skulle kunna ha den tid som behövdes för ARS. Som ARS ordförande förväntas det ibland att man ska vara tillgänglig ständigt, vardagar, kvällar och helger. Och det var inte förenligt längre med mitt jobb på Göteborgs universitet. Sen finns det lite andra små orsaker som tillsammans gjorde att jag fullt ut tog beslutet att kliva tillbaka. Det var inte ett lätt och hastigt beslut men efter många överväganden kom jag fram till att detta var det rätta för mig.

Vad har fungerat bra och vad kan bli bättre inom ARS?
– Organisationen och strukturen behöver förbättras. Vissa föreningar har utvecklats mer än andra och är etablerade på demokratiska principer medan andra bara fortsätter i samma spår som tidigare. Föreningarna och ARS behöver hela tiden hänga med i den utveckling som sker ute i samhället. Vi kan inte isolera oss och jobba på som förr och tro att det kommer att föra oss framåt. Medlemmarna har andra behov nu än för 10-20 år sedan och ARS behöver ha en översyn över vad behoven är och kunna erbjuda det. Något som är viktigt att lyfta upp är att ARS har ett bra rykte och ett gott anseende bland andra invandrarorganisationer och bland myndigheter vilket är viktigt att bibehålla och förstärka. ARS har en viktig funktion i att representera det assyriska folket på riksplan.

Har du några goda råd till din efterträdare Ilan De Basso? 
– Att han ska ta en fråga i taget. Ibland kan det bli många frågor på en gång som kräver snabba lösningar och åtgärder men det är viktigt att prioritera och att ta en sak i taget. Ett annat gott råd är att man ska delegera. Det går inte att göra allt själv och då bör man kunna delegera över frågor till styrelseledamöter och kunniga personer. Jag önskar honom lycka till!

Till sist, några avslutande ord när du nu har lämnat posten som ordförande för ARS?
– Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla som jag har arbetat med under min tid som ordförande och som stöttat verksamheten. Shlome från en före detta ordförande, vi ses där ute!

[FOTNOT: En längre intervju med Rachel Hadodo kommer att finnas med i decembernumret av tidskriften Hujådå. Bli stödmedlem här för att säkra ditt exemplar av tidningen.]