Högsta domstolen struntade i att kommentera de två viktiga dokumenten som styrkte att Mar Gabriel-stiftelsen är rättmätig ägare. Domstolens motivering var endast att personer inte får äga mer än 100 hektar mark. Detta skriver ACSA med anledning av det senaste rättsliga utslaget rörande Mor Gabriel-klostret i Turkiet och kräver att EU stoppar sitt bistånd till landet.

Statens fastighetsverk (Hazine) i Turkiet hade stämt stiftelsen för klostret Mar Gabriel för att konfiskera dess egendom.

Domstolen i Midyat dömde till Mar Gabriel-stiftelsens fördel och ansåg att stiftelsen var rättmätig ägare till de berörda fastigheterna. Motiveringen var just den bevisning som Mar Gabriel-stiftelsen lade fram:

– Deklarationen från 1936 där alla ickemuslimska stiftelser skulle deklarera sina fastigheter

– I den ökända vakiflar beyannemesi 1937 fastställde myndigheten, Arazi tahrir hur stor fastighetsskatten skulle vara. Mar Gabriel-stiftelsen har sedan 1937 oavbrutet betalat dessa pålagor.

Turkiska statens fastighetsverk, som endast är underställd regeringen, överklagade domstolen i Midyats utslag till Högsta domstolen, Yargitay.

Högsta domstolen meddelade sitt utslag 2010 som innebar att de berörda fastigheterna skulle tillhöra staten.

Högsta domstolen struntade i att kommentera de två viktiga dokumenten som styrkte att Mar Gabriel-stiftelsen är rättmätig ägare. Domstolens motivering var endast att personer inte får äga mer än 100 hektar mark.

Trots påtryckningar från försvarets sida att ta hänsyn till dokumenten, struntade Högsta domstolen i att ens kommentera dessa i sin dom.

De flesta jurister som har granskat utslaget och Högsta domstolens motivering understryker att detta är ett politiskt och inte ett juridiskt grundat beslut.

Idag ger EU cirka 10 miljarder kronor årligen i bistånd till Turkiet.

Det framstår som mycket stötande att EU kan fortsätta att blunda eller förhålla sig passivt till den turkiska statens fortsatta kränkningarna av den ickemuslimska minoriteten i Turkiet.

Vi kräver med anledning av detta utslag – och de fortsatta kränkningarna av ickemuslimer och deras grundläggande rättigheter i Turkiet – att EU stoppar dessa bidrag, som även bidrar till att finansiera den turkiska statens fortsatta förtryck av de ickemuslimska minoriteterna.

ACSA
Assyrian-Kaldeen-Syriac Association