Assyriska riksförbundet i Sverige, ARS, skickade Meryem Demirel, styrelseledamot, för att bevaka utgången av konferensen, som hölls i Irak i mitten av mars månad 2007. ARS ville också veta hur assyriernas vardag ser ut i Irak. ”Det var otroligt mycket folk från spridda delar av världen, men ändå fann vi varandra otroligt snabbt”, säger Demirel.

Det starkaste med konferensen var att den samlat assyrier från olika delar av världen, som trots vissa språkförbistringar snabbt insåg att man hade många gemensamma nämnare. Meryem Demirel berättar att kurdiska ledare hade sagt att de under konferensen skulle benämna assyrierna som ett folkslag. Men i sina tal benämnde de folket endast som kristna, vilket blev en stor besvikelse för ARS representanter.

– Resan har varit otroligt lärorik och jag har fått en inblick i vilka svåra förhållanden vårt folk lever under. Till exempel tvingas familjer att dela på sig för att inte samtliga skall riskera dö under ett och samma attentat, berättar Demirel.

När Demirel besökte skolan för föräldralösa pojkar, som kyrkan i al-Qush driver, började hon fundera på var alla föräldrarlösa flickor fanns. Fanns det någon som tog hand om dem eller fanns det inga föräldralösa flickor i al-Qush? Dessa funderingar ledde till att Assyriska kulturföreningen i Norrköping, som Demirel är verksam i, har bildat en kommitté för att samla in pengar till denna skola. I kommittén ingår Meryem Demirel, Elisabeth Nison och Meryem Ablahad.

– Mitt hopp finns ändå hos de starka människorna och deras tro. Nu när de kommit varandra närmare ser jag inget hinder för dem att lyckas i sina strävanden att få en autonomi. Men det är viktigt att vi behåller kontakten med dem och hjälper dem att sprida kunskap om deras prekära situation till omvärlden, avslutar Demirel.

[Fotnot: Meryem Demirel har fått ett tillfälle att tala om assyriernas situation i Irak på ABF–kongressen 25 april.]