Flera hundra assyrier deltog i manifestationen under söndagen för att visa solidaritet med sina landsmän i irakiska Assyrien och uppmärksamma Sverige på vad som håller på att ske på Nineveslätten.

Närmare fyrahundra assyrier närvarade under manifestationen under söndagen på Stortorget i Södertälje för att uppmärksamma omvärlden på assyriernas situation i Irak. 

Den bitvis regndrabbade manifestationen var startskottet för Assyriska Riksförbundets kampanj som syftar till att öka stödet för assyrierna i det våldshärjade landet.   

– Islamisterna står bara ett fåtal kilometer från staden Bartella som ligger på Nineveslätten, sa förbundsordförande Afram Yakoub och uppmärksammade samtidigt grundorsaken till den osäkerhet som assyrierna känner idag: ”Sedan USA:s invasion år 2003 har assyrierna gjort flera försök till att få till egna försvarsstyrkor på Nineveslätten. Varje gång har de kurdiska partierna och den kurdiska administrationen hindrat det på olika sätt”, berättade han. 

– Vi är många assyrier som hade hoppats på att kurderna, som själva länge varit förtryckta och törstat efter ett uns av frihet, skulle visa solidaritet och förståelse för assyriernas hopp om ett eget område på Nineveslätten. Vi ser istället hur dagens situation utnyttjas till att ockupera området, resa kurdiska flaggan och avsätta lokala ledare på Nineveslätten”, berättade Yakoub.    

Mats Pertoft, riksdagsledamot för Miljöpartiet talade bland annat om vikten av att alla folkgrupper i Irak måste respektera varandras rättigheter och inte utnyttja situationen på ett negativt sätt: ”Hotet från ISIS är fruktansvärt och hela världen måste stå upp mot det, också Sveriges regering, men det hotet får inte bli en förevändning för andra grupper att förtrycka andra. Det hotet får inte bli en förevändning för att kurderna ska förtrycka assyrierna eller assyrierna förtrycka andra,” sa Pertoft. 

Ninos Maraha från Folkpartiet uppmärksammade sitt partis arbete för assyriernas rätt till lokalt självstyre på Nineveslätten och sa bland annat: ”Ett lokalt självstyre på Nineveslätten är en lösning som innebär att assyrierna kan leva i fred och samexistens med andra folkgrupper i det land där assyrier är ursprungsbefolkning”.

Manifestationen uppmärksammades i flera medier, däribland SVT:s Rapport som toppade sin 18:sändning med Irak-krisen.