Inför det kommande EU-valet den 9 juni uppmanar vi från Assyriska Riksförbundet alla att gemensamt stödja Ilan De Basso och göra allt för att han ska fortsätta som ledamot i Europaparlamentet. Att en assyrier finns med i EU-parlamentet är jättestort för oss som folkgrupp.

Bortsett från de olika ministerposter som Ibrahim Baylan hade under sin aktiva tid, är detta en av de högsta positioner en assyrisk representant kan inneha, inte bara i Sverige utan i hela världen.

Varför är detta viktigt?

Som folkgrupp har vi varit i Sverige i över 50 år. Under denna tid har vi skapat en hel del organisationer, för att på olika sätt värna om våra intressen. Vi har länge lyfts fram som en grupp associerad med positiva sammanhang. Tyvärr har de senaste tragiska händelserna, särskilt i Södertälje där många av våra medlemmar bor, med skjutningar mellan olika nätverk, kastat en skugga över vårt namn och överskuggat allt det goda vi bidrar med.

Vi behöver ta ännu större samhällsansvar och engagera oss, inte bara politiskt, utan även i alla samhällsdelar. Dels behövs detta för att bidra till att utveckla Sverige till ett ännu bättre land för oss alla, dels för att vi ska få fler föredömen som ungdomarna kan relatera till. Samtidigt är det viktigt att vi åter förknippas i positiva sammanhang för att motverka de negativa skriverier som ägt rum under senaste tiden.

Vissa kan reagera på att vi så tydligt tar ställning för Ilan som vi gör i detta val, och viss förståelse kan vi ha för det då vi ska vara partipolitiskt obundet. Men den dagsaktuella realiteten är att vi inte har någon annan representant, oavsett partitillhörighet, med rimlig chans att bli vald.

Ilan förtjänar förbundets stöd för hans långvariga insatser som ordförande, både för AUF och ARS. Ilan har alltid oförtröttligt stöttat alla våra olika organisationer och för det förtjänar han vårt stöd.