I en insändare den 6 maj 2014, ”Suroyo-tv visar sitt rätta ansikte-igen”, kritiserar Hammurabi Barasmar alla inblandade i programmet som sändes i Suroyo TV den 25 april om Seyfo. Då min vän Hammurabi genom att utan åtskillnad rikta kritiken åt höger och vänster blandar ihop päron och äpple, måste jag komma med vissa förtydliganden för att läsaren inte ska viseledas och få fel uppfattning om hur det hela gick till, skriver Fehmi Barkarmo.

Först och främst måste jag påpeka att jag var inbjuden till programmet i egenskap av representant för Seyfo Center och inte som representant för ARS eller den assyriska nationella rörelsen. Alltså var jag där för att diskutera, svara på och kommentera frågor som rör Seyfo och ingenting annat.  Att Yakub Mirza passade på och slängde iväg an hel del kritik mot ARS får stå för honom själv. Likaså får kritiken mot programledaren vara riktad mot just programledaren.

Dessutom vill jag absolut inte vara del av ordkriget och pajkastningen som pågår i dagarna mellan olika åsikter och ståndpunkter som inte direkt berör Seyfo Center. Som ordförande för Seyfo Center i Sverige måste jag uppträda neutral i förhållande till konflikter och ställningstaganden mellan olika organisationer. Och det är precis vad jag gjorde under det nämnda TV programmet. Jag förstår inte hur Hammurabi kan påstå att jag ”dansade efter hans pipa genom att hålla med honom” och att ”det var nära att jag applåderade Yakub Mirzas olämpliga personangrepp”.

Min vän Hammurabi, vi måste kunna skilja på olika roller i olika sammanhang. Jag gjorde vad som förväntades att jag ska göra som representant för Seyfo Center, jag varken höll med eller dementerade med ett enda ord kritiken mot ARS och en del andra assyriska organisationer. Att försvara de berörda organisationerna faller inte på mig, i varje fall inte i det sammanhanget då jag inte representerade någon av dessa organisationer. Jag råder dig att gå till Suroyo TV och tittar på det nämnda programmet en gång till, de har det sparat i arkivet och visar dig det säkert om du ber om det, annars kan jag själv få ut en kopia av programmet så kan vi tillsammans och inför publik titta på det. Och då kommer du att se hur fel du har i dina anklagelser mot mig. Du måste dock acceptera min neutralitet i det sammanhanget och inte kräver att jag borde uppträda som försvarsadvokat åt de berörda organisationerna.

Det är också för mig obegripligt varför Hammurabi buntar ihop mig med andra personer som har helt andra intentioner och en annan agenda då han använder uttrycket ”sanna fredsduvor” och därmed skapar en bild av att jag skulle vara i maskopi med rörelsen Dawronoye bara för att jag inte har sagt emot kritiken från Yakub Mirza under programmet. Han blandar återigen päron och äpple då han undrar om inbjudan hade skickats till alla institutioner och organisationer tillhörande vårt folk samt om platsen för det aktuella mötet var neutral när Seyfo Center bildades, uppgifter som han påstår att jag har sagt i programmet. 

Jag har under programmet inte med ett ord berört grundandet av Seyfo Center och än mindre kommit med påståenden om till vilka organisationer inbjudan till detta möte har skickats. Vid grundandet av organisationen var jag själv inte närvarande och vet fortfarande inte i vilken lokal mötet skedde, vilket i och för sig är helt oväsentligt tycker jag. Att Hammurabi försöker reducera på Seyfo Centers anseende genom att attackera organisationen med trivialiteter är högst anmärkningsvärt och leder knappast till någon nytta. Jag rekommenderar Hammurabi att skaffa sig bättre information om hur bildandet av organisationen gick till innan han uttalar om dessa frågor, om det nu är så viktigt med detta. Dessutom vill jag påpeka för Hammurabi att grundarna till en viss organisation, och det gäller alla typer av organisationer, är helt fria i sin rätt att inbjuda eller inte inbjuda vilka man vill. Men ingen kan fälla skugga över organisationen Seyfo Centers fortfarande pågående ambitioner och ansträngningar att bli en organisation för hela vårt folk i Seyfo frågan oavsett benämning och/eller politiska åsikter. I stället borde frågan ställas till våra assyriska organisationer hur mycket respons och stöd Seyfo Center får av dem i sina ansträngningar… Allra minst kan någon anklaga mig personligen för att göra åtskillnad mellan olika delar av vårt folk när vi talar om Seyfo, så som Hammurabi ger sken av i sin insändare.

Till sist men inte minst: Jag har varit och är fortfarande verksam inom den assyriska nationella rörelsen sedan ca 38 år. Under dessa år har jag utan tvekan gjort många fel och begått många misstag, men aldrig medvetet. En sak har jag dock aldrig gjort och det är att dansa efter någon annans pipa! Det borde du veta Hammurabi, som följer den allmänna debatten och händelserna på nära håll. Men om du fortfarande tvivlar, så råder jag dig att fråga runt lite om mig bland vår gemensamma krets inom de organisationer som du tycker att jag borde försvara i Suroyo TV. Och då kommer du att ändra åsikt om mig, för jag är övertygad om att du kommer att få samma svar från alla håll, nämligen att Fehmi Barkarmo dansar aldrig efter någons pipa!

Fehmi Barkarmo