Den före detta riksdagsledamoten vill avsätta Assyriska Riksförbundets ledning enligt uppgifter till huyada.com.

Yilmaz Kerimo har haft en rad samtal med olika personer runtom i landet de senaste veckorna för att söka stöd för att avsätta förbundsstyrelsen erfar huyada.com. Enligt uppgifterna ser den före detta riksdagsledamoten förbundet som ett hot mot sitt fortsatta inflytande i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje. Yilmaz Kerimo har ingen formell roll i föreningen men har enligt insatta källor ett betydande inflytande, bland annat över den lukrativa uthyrningen av föreningens lokaler för bröllops och festverksamhet som uppskattas omsätta flera miljoner kronor varje år.

Framgångsrik politisk karriär

Yilmaz Kerimo var socialdemokratisk riksdagsledamot under flera mandatperioder sedan 1998 och har flera gånger lyft assyriska frågor under sin tid i rikspolitiken. Han är fortsatt aktiv i det offentliga med fyra olika uppdrag i Södertälje kommun.

Kontroversiell figur

Kerimo är för många en kontroversiell figur som har figurerat i olika rapporter. Enligt svensk media finns hans namn med i den hemliga polisrapport över klanledare som utövar inflytande över maffialiknande strukturer i samhället. Han stod även i fokus i en intern granskningsrapport som genomfördes av Assyriska Riksförbundet år 2008 över cirka en miljon kronor som försvann från förvaltningen av byggnaden på Hantverksvägen i Södertälje som då ägdes gemensamt av Assyriska Kulturföreningen och Assyriska Riksförbundet . Rapporten var tänkt att behandlas av förbundets årsmöte men tystades ner efter starka påtryckningar och de försvunna pengarna har aldrig återfunnits.

Huyada.com söker Yilmaz Kerimo och Assyriska Riksförbundets ordförande för en kommentar.