I ett brev från det kurdiska folkets ledare Abdullah Öcalan beklagar han det assyriska folkets situation i dagens Assyrien.

Öcalan som sitter fängslad i Turkiet för terrorism mot den turkiska staten har reflekterat över det assyriska folket i ett brev som den kurdiska nyhetsbyrån Firat har publicerat.

Enligt Öcalan är assyrierna och andra folkgrupper i Mellanöstern offer för ”kapitalistisk modernitet”, en ideologi som enligt kurdledaren exploterat assyrierna och andra. Han pekar på assyriernas forntida historia som civilisationsbärare och det faktum att folkgruppen reducerats till en minoritet genom massakrer.

Öcalan menar att assyriernas försvinnande från Mellanöstern vore en förlust för hela området och uppmanar främst det kurdiska folket att hjälpa assyrierna att ”inleda en pånyttfödelse”.

PKK-ledaren menar vidare att attackerna mot assyrierna de senaste månaderna visar på vikten av självförsvar och självadministration.

Öcalan har tidigare kommit med uttalanden och reflektioner kring olika aktuella händelser i Mellanöstern från sitt fängelse.