Det pågår en tyst revolution i Mellanöstern där alltfler anammar demokratiska och liberala värderingar. Det kan ha stora effekter på assyriernas framtid i området.

Extremism ligger bakom utrotningen och utrensningen av assyrier från Assyrien sedan århundraden. Antingen i form av religiös eller nationalistisk extremism, men alltför ofta i kombination.

Trots uppkomsten av islamistiska rörelser som IS på senare år rör sig befolkningarna i Mellanöstern i själva verket bort från fanatisk islamism och även extremistisk nationalism. Medan terroristaktioner fångar vår uppmärksamhet och blir förstasidesstoff pågår denna andra utveckling i tysthet.

Flera studier kring religiositet, livsåskådningar och barnafödande avslöjar en tydlig utveckling. Alltfler unga i länder som Turkiet och Irak fäster mindre vikt vid religionen och uttrycker mer acceptans för olika livsåskådningar och tolerans. Forskarna tror att internet och den moderna kommunikationsteknologin driver denna utveckling.

Antalet intellektuella bland majoritetsbefolkningarna som utmanar de religiösa auktoriteterna och uttrycker sig för exempelvis minoritetsrättigheter är på uppgång. Likaså finns politiska förändringar som bekräftar de generella attitydförändringarna. Turkiet har exempelvis gått från att helt förneka kurdisk identitet till att ha officiella tv-sändningar på kurdiska och ett kurdiskt politiskt parti. Saudi Arabien har gått från total könsseparering till att ge ökade rättigheter till kvinnor och att rensa skolböckerna från olika hatiska budskap.

Medan assyrierna är en av de folkgrupper som har drivits till utrotningens rand på grund av extremismen, finns mycket som tyder på att assyrier och andra minoriteserade folkgrupper kan få det lättare att hävda sig i det nya Mellanöstern som växer fram i takt med att de nya generationerna blir morgondagens beslutsfattare.