I efterspelet av det störtade Baath-partiets styre i Irak har man arbetat för att byta ut de symboler som stod för Saddam Husseins diktatur. Sedlar, tidigare utsmyckade med Saddam Husseins goda leende, har redan bytts ut mot nya sedlar med andra, mer neutrala symboler. Ett stort dilemma har det dock varit att ersätta den irakiska flaggan, prydd med Baath-partiets tre stjärnor och Saddam Husseins egen skrift. Nu har man dock lyckats.

Behovet av att ersätta den irakiska flaggan med en ny har varit stort. Då den bär Baath-partiets tre gröna stjärnor som står för partiets uttalade politik ”frihet, enighet och socialism” har den bland annat retat kurderna som helt förbjudit den i den norra regionen. Också det att den ursprungliga flaggan hade en arabisk skrift, som påstås ha varit Saddam Hussiens egen handstil, har fått många att tolka det som att flaggan inte representerade Irak, den representerade Saddam Hussein.

År 2004 bytte man ut den ursprungliga skriften till en neutral arabisk skrivstil, kufisk stil som härstammar från staden Kufa i Irak, för att få bort Saddam-stämpeln. Men det räckte inte. Den flaggan bar fortfarande många associationer till den diktaturiska regimen. Samma år introducerade den amerikanska administrationen en helt ny blå-vit-gul irakisk flagga med en blå halvmåne i mitten. Men den förkastades snabbt då man tyckte den bar allt för stora likheter till den judiska flaggan.

Den nya flaggan som man har arbetat fram bär dock på inga spår av varken Baath-partiet eller Saddam Hussein. De tre gröna stjärnorna är borttagna och den gamla skriften är ersatt med det muslimska uttrycket ”Allahu akbar”, Gud är större, också det i kufisk stil. Den nya flaggan, som bifölls med 110 röster mot 50 emot, är dock i tillfälligt bruk. En ny design på flaggan är redan satt vid ritbordet, färdig att tas i bruk om ett år.

Det återstår då att se om den nya flaggan skall fortsätta återspegla majoritetsreligionen i Irak eller om man kan lyckas få en sekulär prägel till respekt för alla iraks invånare, speciellt dess ursprungsbefolkning, assyrierna som till religionen är kristna.