Tidigare har turkiska myndigheter försökt svära sig fria från att de inte har haft något med stämningsansökningarna mot S:t Gabriel att göra. Nu är det en statligt anställd advokat som lämnat in en ny stämning mot klostret.

För ett tag sedan registrerades en stor del av markområden inom muren runt klostret som skogsmark av lantmäteriet. Samtidigt registrerades mer än 244 hektar mark på klostrets namn. Den turkiska staten verkar inte ha nöjt sig med detta, utan rest en ny stämningsansökan mot klostret.

En statligt anställd advokat har skrivit en ny stämningsansökan i syfte att även ta över det markområde som är registrerades på klostrets namn av själva lantmäteriet. Detta visar på ett tydligt skrämmande sätt att det är den turkiska staten som ligger bakom rättegångarna och även de tidigare stämningsansökningarna S:t Gabrielklostret.

Turkiskspråkiga läsare kan ta del av den nya stämningsansökan här.