Ny ägare, ny webbadress och fler språk när Hujådå blir Huyada.

Det första numret av tidningen Hujådå gavs ut för 43 år sedan, den första maj 1978 av Assyriska Riksförbundet. Sedan dess har tidningen genomgått en rad förändringar och getts ut som månadstidning, kvartalstidning för att slutligen bli renodlad webbtidning.

Sedan mars i år ägs tidningen inte längre av Assyriska Riksförbundet utan av Assyriska Mediainstitutet som även driver Assyria TV. Nu inleds en ny fas i den 43-åriga tidningens historia. Tidningen byter officiellt namn från Hujådå till Huyada och den nya webbadressen blir huyada.com. Logotypen justeras därefter.

Fler språk

Den andra stora förändringen blir att tidningen återigen kommer att publiceras på fler språk. Sedan starten 1978 och under flera decennier gavs tidningen ut på assyriska, svenska, arabiska, engelska och turkiska. Med åren avtog behovet av andra språk och tidningen har sedan flera år tillbaka publicerats endast på svenska. Nu går tidningen tillbaka till flerspråkig publicering med sikte på att bli den främsta assyriska nyhetssajten för assyrier världen över.