Nu i slutskedet av valrörelse kommer Hujada.com att publicera intervjuer med ledamöter i Sveriges riksdag som bidrog extra till det historiska erkännandet av Folkmordet 1915. Näste man på tur är Lennart Sacrédeus, kristdemokrat från Dalarna.

Vad har du för bakgrund? 

Gymnasielärare och journalist, kyrkligt engagemang i Svenska kyrkan och dess ungdomsrörelse, ledamot av kyrkomötet sedan 2005 och ersättare i kyrkostyrelsen, tidigare kommunalråd i Mora, europaparlamentariker i bl a utrikes- och människorättsutskottet 1999-2004 samt riksdagsman sedan 2006. Gift med Birgitta och tillsammans har vi tre tonårsbarn.

Varför du valde att engagera dig politiskt? 

Varje generation har en skyldighet att ta ansvar för sitt samhälle och land samt visa ledarskap. Jag var i ungdomen starkt engagerad för demokrati och religionsfrihet i Östeuropa och för att den kommunistiska, ateistiska enpartidikaturen skulle falla liksom Berlinmuren.

Hur kommer det sig att du valde just det parti du är verksam inom? 

Familjen är samhällets mest grundläggande enhet – och fungerar familjen blir samhället starkt. Den kristna människosynen, kulturen samt normsystemet om rätt och fel, etiken, är den västerländska civilisationens fundament sedan lång tid – och hör framtiden till.

Vilka är dina hjärtefrågor?

Stärk familjen och äktenskapet. Ingen  tvångsdelad föräldraförsäkring -i stället mer föräldramakt. Mer tid till barnen – rätt till vårdnadsbidragför barn 1-3 år i alla kommuner. Avdragsrätt för gåvor till idrotten, kyrkor, föreningar och kultur. Inrätta en svensk ambassadör för religionsfrihet. Sverige ska kräva att Turkiet erkänner folkmordet 1915. Bättre reseavdrag för arbetspendling – sänkt skatt på pension och lön. Minskat regelkrångel för företagen – ROT/RUT-avdragen kvar.Klart nej till aktiv läkarutförd dödshjälp. Aktiva stödåtgärder för minskat aborttal – som i Norge

Du var med och undertecknade folkmordsmotionen som låg till grund för  
det historiska beslutet där folkmordet 1915 erkändes, kan du berätta  
lite om det? 

– Folkmordet handlar om sanning, upprättelse och försoning. Turkiet, Europa och övriga världen kan inte möta framtiden med mindre än att folkmordet erkänns och att de drabbade kristna folken och dess efterlevande får den upprättelse och erkänsla de har rätt till.

Varför ska man rösta på dig i personvalet? 

– En kämpe och en aktiv riksdagsman – som gör skillnad genom att våga vara rak och tydlig.

FAKTA LENNART SACRÈDEUS (KD)
_____________________________________________

Namn:
  Lennart Sacrédeus
Parti:  Kristdemokraterna (KD)
Bor: Mora i Dalarnas län
Uppdrag i riksdagen: Ledamot av skatteutskottet, ersättare i arbetsmarkandsutskottet.
Aktuell kandidatplats: Nr 1 i Dalarnas län.
Hemsida: www.sacredeus.se