De cirka 50 000 assyriska invånarna i staden Baghdede i Irak har det inte lätt. Både vatten och el ransoneras nu mitt under värmesäsongen med uppemot 45 graders värme.

Det är nättidningen ankawa.com som rapporterar om den outhärdliga situationen för stadens invånare. Enligt uppgifter till ankawa.com har vattnet skurits av två dagar i rad och elen går endast 16 timmar per dygn. Utan el blir värmen inomhus outhärdlig om man inte äger en dieseldriven generator, vilket i sin tur innebär ökade kostnader för ett hushåll. Invånarna får nu även köpa vatten i stora tankar med extra kostnader som följd. 

Trots enorma oljetillgångar har den irakiska staten inte kunnat leverera de mest grundläggande behoven för sin befolkning. Särskilt eftersatta är områden där minoriteterna finns. 

Biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser genomförde nyligen en insats för vatten och el till assyriska byar i norra Irak. Men för att kunna hjälpa en stad med 50 000 invånare behövs mycket större resurser.

Baghdede är Ninevslättens största stad och befolkas nästan uteslutande av assyrier.