Efter att ha satt käppar i hjulet för Assyrian Confederation of Europe fokuserar nu Abdulmesih Barabraham på att krossa Assyria TV.

Huyada har i ett flertal artiklar uppmärksammat den ljusskygge Abdulmesih Barabraham från Augsburg i Tyskland som har fört ett tyst krig mot bland andra Assyrian Confederation of Europe sedan flera år. Enligt egen utsago har han en officiell roll i Assyriska Riksförbundet i Tyskland som rådgivare åt styrelsen. Insatta personer i Tyskland ger en annan bild till Huyada och hävdar att Abdulmesih i själva verket är den som styr via sin vän Aziz Said som är formellt förbundets ordförande. Den Midyat-födda Abdulmesih uppges stå nära Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) och har ett omfattande nätverk av lojala individer i ett flertal länder genom sin association med ADO.

Abdulmesih inledde en kampanj mot Assyrian Confederation of Europe redan 2017 vilket har gjort konfederationen handlingsförlamad och inaktiv sedan flera år. Från att ha en egen byrå i Bryssel med personal och ständiga lobby-insatser och årliga evenemang är konfederationen idag nästintill obefintlig och passiv.

Abdulmesih verkar dock inte vara nöjd än utan har på senare tid pratat med ett flertal personer i olika länder om att krossa tv kanalen Assyria-TV erfar Huyada. Kanalen uppfattas som ett hot av Barabraham som har varit föremål för kritiska program tidigare.

Enligt den läckta informationen tänker Abdulmesih krossa Assyria-TV genom en kombination av juridiska stämningar och bojkott av kanalen. Bojkotten ska enligt uppgifter stödjas av ADO som parti och syftar till att sakta kväva kanalen på donationer för sin verksamhet och intervjupersoner genom att aktivt övertala donatorer och individer som syns i kanalen.