Under Folkmordet 1915 mördades armenier, assyrier och greker. På senare år har många assyrier ställt sig frågan om varför Armenien inte har erkänt Folkmordet på assyrierna än. Nu kan en ändring vara på väg.

Armeniska parlamentets talman Hovik Abrahamyan har i sitt årliga uttalande till minnet av folkmordsoffren uppmärksammat även assyrier och greker.

– Med anledning av att folkmorden som begicks mot armenier, assyrier och greker inte fick internationell uppmärksamhet har detta lett till andra folkmord i andra delar av världen. För att skapa historisk rättvisa, förebygga ytterligare folkmord och skapa goda grannförbindelser mellan nationerna, bör folkmorden som begåtts mot de armeniska, assyriska och grekiska folken i Turkiet i början av förra seklet erkännas och ansvariga fördömas, skriver Armeniska parlamentets talman Hovik Abrahamyan i sitt uttalande.

Nyligen har Annelie Enochson (Kd) och Fredrik Malm (Fp) tillsammans med Armeniska Riksförbundets presstalesman Vahagn Avedian besökt Armeniska Parlamentet för att etablera första kontakten mellan vänskapskommittéerna som har bildads i respektive parlament.

– Under ett av samtalen med Aram Safaryan, ordförande i svensk-armeniska vänskapskommittén i Armeniska parlamentet, nämnde han att en rad assyriska organisationer hade inkommit med ett brev där man uppmanade Armeniska parlamentet om ett erkännande av även det assyriska folkmordet. Safaryan som själv är medlem i den regerande koalitionen, berättade att frågan om ett erkännande nu ska behandlas enligt normal praxis, det vill säga att frågan ska först behandlas i respektive parti och sedan inom parlamentet där man ska undersöka förfrågan och dess information innan beslut tas i frågan, säger Armeniska Riksförbundets presstalesman Vahagn Avedian som var med i vänskapskommittéernas möte. 

Dikran Ego