På söndag hålls det första föredraget av flera där företrädare för Assyriska riksförbundet tar sig an aktuella och brännande frågor. Syftet är att utmana rådande perspektiv och öka kunskapen om aktuella skeenden.

Hur ser dynamiken ut mellan assyriska och kurdiska grupper i Mellanöstern och finns möjlighet till ömsesidigt samarbete? Hur har assyriernas interna förhållanden utvecklats den senaste tiden och är det dags att omvärdera synsättet på den så kallade namnfrågan? Hur förhåller vi oss till externa och destruktiva grupperingar?

Dessa är huvudfrågorna i en unik föredragsturné som startar på söndag i Södertälje och som sedan fortsätter till Norrköping, Linköping, Jönköping, Örebro och Västerås.

– Vi vill lyfta upp och problematisera viktiga frågor med intresserade medlemmar. Det är viktigt att upprätthålla en hälsosam diskussion kring vägen framåt i olika frågor som berör folkgruppen på djupet, kommenterar förbundsordförande Afram Yakoub som föreläser tillsammans med Svante Lundgren.

Det första föredraget hålls nu på söndag i Sharokinlokalen i Assyriska föreningen i Södertälje med samling 13:45 och föredragsstart 14:00.

För övriga hållplatser se banner här på hujada.com.

Föredragen hålls på svenska och riktar sig till medlemmar i Assyriska riksförbundet.