Massgraven som upptäcktes i oktober förra året skall äntligen undersökas av en delegation från Sverige. Det är Södertörnprofessorn David Gaunt som tillsammans med ADO, ARS och ACSA drivit frågan om att en oberoende delegation skall få ett tillfälle att konstatera från vilken tid kvarlevorna härrör. Mellan 23-24 april träffar delegationen Turkiska historiska sällskapet för vidare diskussioner.

Myndigheterna i Mardinprovinsen har redan gjort en egen intern undersökning och fastslagit att kvarlevorna härstammar från romartiden, inte från folkmordet 1915 så som professor Gaunt har hävdat. Den kommande undersökningen, som är den första oberoende, skall syfta till att bringa klarhet i frågan om kvarlevornas härkomst och om huruvida man skall gå vidare med en rättsmedicinsk utredning eller inte.

Delegationen från Sverige består av professor David Gaunt och Sait Yildiz. Delegationens kontaktperson i Turkiet är professor Yusuf Halaçoğlu, som är ordförande för Turkiska historiska sällskapet. Tillsammans skall de leda undersökningen av massgraven.

[Fotnot: Professor David Gaunt är också projektledare för Institutionen för historisk rättvisa och försoning, som också är med och driver denna fråga.]