Ingen har kunnat undgå massmedias favoritämne de senaste månaderna, nämligen svininfluensan. Som läkarstuderande så har jag i stort sett varenda dag fått frågan ”Hur farlig är svininfluensan?” av anhöriga. Jag klandrar inte de som frågar.

Med tanke på vad läkemedelsföretagen omsätter så förstår jag varför läkemedelsindustrin vill skapa en sådan hysteri som det är runt svininfluensan idag. Som med allt annat i världen kan vi enbart förstå någonting när vi studerar det. Svininfluensan är inte ett undantag.

Den nya influensan A(H1N1) är en helt ny typ av influensavirus. Den angriper kroppen på ett annat sätt än vanliga influensavirus vilket gör att vi inte har samma immunitet mot den. Av den anledningen kan svininfluensan drabba väldigt många i samhället samtidigt och på så vis utgöra en samhällsrisk.

Detta är skälet till all uppmärksamhet kring den nya influensan, inte att den skulle vara allvarligare eller farligare än tidigare influensavirus. Det har runtom i världen skett fler dödsfall på grund av vanlig influensa än av svininfluensan. Detta talas det sällan något om, för hur ska man då tjäna pengar?

Symptom och riskgrupper  
Symptomen vid svininfluensan är generellt sett lindriga och påminner i princip om symptomen vid vanlig influensa. Det handlar om feber, torrhosta, halsont, ont i kroppen, huvudvärk, frossa, snuva och trötthet. För de allra flesta är den nya influensan i stort sett ofarlig och övergående på några dagar. För ett litet antal människor kan dock influensan bli direkt livshotande. 

Störst risk att drabbas allvarligt löper personer som befinner sig i riskgrupperna. Riskgrupperna omfattar äldre som generellt sett är svagare och har ett svagare immunsystem samt personer med diabetes, kronisk hjärt- och kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, kronisk lever- eller njursvikt, nedsatt immunförsvar (till exempel ärftliga immundefekter), pågående behandling som sätter ned immunförsvaret ( hiv, leukemier), neurologiska och neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen (exempelvis ALS, MS Parkinsons sjukdom), extrem fetma (BMI över 40), cerebral pares och andra multifunktionshandikapp. 

Vaccination som skydd
Vaccinationerna för svininfluensan har nu godkänts av Läkemedelsverket och vaccineringen mot den nya influensan A(H1N1) har påbörjats. För att underlätta för dig som undrar om du bör vaccinera dig kan jag säga detta. Ett vaccin är ett antigen, ett kroppsfrämmande ämne, som när det injiceras i blodet stimulerar immunförsvaret. Vaccinet gör så att antikroppar som skyddar kroppen mot en infektion bildas. Normalt framställs vaccin genom att man inaktiverar viruspartiklar (smittämnen) genom upphettning eller liknande. För det första måste inaktiveringen vara 100 % säker, annars kan vaccineringen i sig orsaka en infektion. För det andra krävs stora mängder viruspartiklar.

Bieffekter 
En av bieffekterna av svininfluensavaccinet är att det finns risk för förlamning från nacken och neråt. Risken för förlamning är en på miljonen. Man ska då ha i åtanke att även om oturen skulle vara framme så är förlamningen typiskt sett reversibel och utan biverkningar, med andra ord ofarlig i längden.Innan vaccinationerna är färdiga kommer uppskattningsvis 30-40% av Sveriges befolkning att ha drabbats av influensaviruset. Det kan därför ifrågasättas om inte pengarna som investerats för svininfluensavaccinationen istället borde ha sparats för att nyttjas vid framtida influensautbrott av pandemistorlek. Även om vi ännu inte sett några större utbrott av någon annan influensa så kan vi vara säkra på att nya pandemier väntar i framtiden. 

Avslutningsvis ger jag er några generella hygienregler som kan användas som riktlinjer för att minska risken för spridning av smittan. Följ råden med sunt förnuft. Att sprita händerna hjälper inte om du tar tunnelbanan hem, för vad hjälper extremt rena händer mot ett luftburet virus från hundratals passagerare? 

GENERELLA HYGIENREGLER
Om du vill skydda dig från att smittas med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på följande: 

 • Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka. 
 • Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas.
   
 • Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra ärenden.
   
 • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ned i toaletten eller slänger i en soppåse.
   
 • Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, särskilt om du hostar och nyser.
   
 • Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. 
   
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun så slipper du att smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.

Robel George Golo
Läkarstuderande