Ungdomar från olika länder kommer att åka till Assyrien för att fira det traditionella nyåret där. I samband med sin resa vill ungdomarna samla in ekonomiskt stöd till assyriska skolor.

Assyriska undgomar från Sverige, Belgien, Tyskland, Holland, USA, Kanada och Australien har kommit överens om att samlas i södra Assyrien för att fira det traditionella året där under början av april månad. Från Sverige åker tolv personer och de gör det som representanter för Assyriska Ungdomsförbundets Hemlands- och internationella utskott. 

Även förra året åkte ungdomar till Assyrien för nyårsfirandet men då var det ett mindre antal och inte från lika många länder som i år. Nytt för i år är att en grupp ungdomar från Turabdin kommer att ansluta till firandet i Nohadra. 

– Det är härligt att se hur antalet personer som vill följa med ökar varje år, det skapar samhörighet och ger hopp, säger Ashur Minas som koordinerar gruppen från Sverige.  

Precis som förra året vill ungdomarna samla pengar som ska gå till de assyriska skolorna i området. Alla kan bidra till insamlingen genom att sätta in pengar senast den 28 mars på Assyriska Ungdomsförbundets konto. 

Konto nr: 149472-3

Märk insättningen ”Irak 2014”.