Ungdomsstyrelsen har idag delat ut stöd till 93 ungdomsorganisationer, som får dela på totalt över 247 miljoner kronor. Assyriska ungdomsförbundet får över två miljoner kronor för årets verksamheter.

På regeringens uppdrag delar Ungdomsstyrelsen ut bidrag till ungdomsorganisationerna. Bidragen ska ge ungdomar en meningsfull fritid på deras egna villkor och stödja den demokratiska utvecklingen. Samtidigt är det ett sätt från samhällets sida att förebygga ett utanförskap hos ungdomar och stödja ungas engagemang.

Pengarna utgörs av två delar, ett statsbidrag och ett bidrag som kommer från ett överskott från Svenska spel. I år visar det sig att pengarna från Svenska spel nästan är mer än dubbelt så mycket som statsbidraget. Ungdomarna får dela på 71,5 miljoner kronor i statsbidrag och 176 miljoner kronor i överskott från Svenska spel.

Medan statsbidraget har varit på samma nivå de senaste åren har överskottet från Svenska spel bara ökat. Förra året ökade det med 20 miljoner kronor  och i år har det ökat med hela 45 miljoner kronor.

– Det ger ungdomsorganisationerna ett värdefullt tillskott som de kan göra angelägen verksamhet för, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

I PDF-filen nedan finns uppgifter om respektive organisations antal bidragsgrundande personer och tilldelningen av statsbidrag.