Det är den Washington baserade Iraq Sustainable Democracy Project (ISDP) som nu slår larm om förstöringen av unika monument från tusentalet före Kristus. I Khinnis, ett område i norra Irak har lokala kurder använt sig av dynamit för att forma om platsen i syfte att skapa en bra picknick-plats.

Khinnis platsen byggdes cirka 690 f. Kr av kung Senncharib. Området är rikt på assyriska klippinskriptioner och platsen anses vara unik eftersom den är hem åt några av de äldsta assyriska lämningarna som finns kvar i Irak.

Enligt lokala assyrier är förstöringen av inskriptionerna ett sätt för kurderna att sudda bort den assyriska historien från norra Irak. Assyrierna kopplar samman förstöringen av världsarvet med det politiska trycket som de kurdiska partierna utövar i syfte att få de kvarvarande assyrierna att avstå från kravet på ett eget administrativt område.