Den 19:e september väljer Sverige de politiker som ska representera landet de närmsta fyra åren. Hujada.com har ställt frågor till riksdagspartierna kring ämnen som är viktiga för assyrierna. Alla riksdagspartier har fått denna förfrågan och alla har fått samma frågor. Här i Hujada.com läser du partiernas svar. Nästa parti att svara på frågorna är Kristdemokraterna.

Varför är ni det bästa partiet för assyrier i Sverige att lägga sin röst på i valet den 19 september 2010?

Kampen för jobb och företagande ligger högt på vår agenda, tillsammans med en politik som stärker familjen. När det gäller vår företagarpolitik, vill vi framförallt se förbättringar för de mindre företagen. Dels vill vi intensifiera kampen mot regelkrånglet, men vi vill även göra det billigare att anställa genom att sänka arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter upp till en lönesumma om högst 300 000 kronor per helårsanställd eller högst 3 miljoner kronor för ett företag med fler än tio anställda. 

Turkiet har många gånger kritiserats för hur man behandlar minoriteter i landet. Ett exempel är de utdragna rättegångarna mot Mor Gabriel-klostret där en domstol nyligen upphävt en för klostret gynnande dom. Hur påverkar sådant landets möjlighet att erhålla EU-medlemskap och hur bör Sverige agera i liknande fall?

I och med sin strävan att bli medlem i EU har Turkiet trots allt tagit steg på rätt väg när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, exempelvis har dödsstraffet avskaffats. Det är steg i rätt riktning, men ännu återstår mycket att göra. Det är exempelvis inte tillåtet att bära kors synligt, ha processioner utanför kyrkan och placera stora kors på kyrkor.

Den 11 mars 2010 erkände Sveriges riksdag folkmordet Seyfo.  Motionen som antogs manar till fortsatt arbete för ett erkännande i EU och FN samtidigt som utrikesminister Carl Bildt flaggat för att beslutet kan komma att hävas under nästa mandatperiod. Var står ert parti i frågan och hur avser ni arbeta vidare med beslutet?

Före 1915 levde 2 026 000 kristna armenier och 500 000 kristna syrianer, kaldéer och assyrier i nuvarande östra Turkiet. Åren 1915-1918 dödades 1-1,5 miljoner kristna i Ottomanska riket (nuvarande Turkiet). Sveriges riksdag beslutade våren 2010, med knapp majoritet, att regeringen riktar en begäran till Turkiet att erkänna folkmordet, även kallat seyfo eller ”Svärdets år”. Sverige måste agera så att varaktig försoning uppnås i regionen och mellan de olika folkgrupper som berörs av frågan. Ett viktigt steg i detta är den upprättelse det skulle innebära för de drabbade kristna minoritetsfolken att den turkiska regeringen officiellt erkänner folkmordet. Vår uppfattning är att Sverige ska verkar för att den turkiska regeringen erkänner att ett folkmord begåtts.

Över en halv miljon kristna assyrier har flytt sitt hemland i Irak och från dem som är kvar kommer dagligen rapporter om deras utsatthet.  Krav har ställts på en autonomi för att säkerställa de kristnas framtid i området. Vilken inställning har ert parti till autonomi för de kristna assyrierna i Irak och, vid det fall att ni är för en autonomi, hur kommer ni att agera för att göra det till en verklighet?

För att kunna förverkliga demokratin i Irak bör samma status ges till alla folkgrupper oavsett nationell identitet och religion. För att kunna rädda assyrier/syrianerna/kaldéer som ett folk och för att bevara det kristna kulturarvet i sitt ursprungsområde, krävs att deras säkerhet garanteras. Möjlighet behöver ges till återvändning för dem som har lämnat landet med tvång eller av rädsla sedan Irak–Iran-kriget på 1980-talet. Assyrier/syrianer/kaldéer måste erkännas officiellt i irakiska grundlagen och den nya konstitutionen som ett av Iraks ursprungsfolk – och ges nationella rättigheter.