Avslöjandet om turkiska myndigheters konfiskering av assyriska egendomar väcker engagemang. Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S) har ställt en skriftlig fråga till utrikesministern och assyriska organisationer planerar aktioner.

Nyheten om de omfattande konfiskeringarna slog ned som en bomb under förra veckan efter ett pressmeddelande från S:t Gabrielklostrets stiftelse i turkiska Assyrien. Genom en rad regeländringar har turkiska myndigheter på ett snillrikt sätt lagt upp reglerna så att tiotals kloster, kyrkor och andra egendomar i assyriska byar automatiskt blir i statlig ägo och förvaltning.

Frågan är dock långt i från över och assyriska organisationer i turkiska Assyrien och i utlandet agerar nu för att stoppa konfiskeringen och uppmärksamma omvärlden.

Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S) har ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Margot Wallström (S) om utvecklingen: ”Agerandet står i strid mot alla internationella åtaganden och konventioner som Turkiet har förbundit sig att följa. Sverige och EU har tidigare varit kritiska mot Turkiet i frågan men vi behöver vara ännu tydligare och markera att Turkiet ska skydda sina minoriteter och deras egendomar” skriver Kerimo som även uppmärksammar en annan dimension av problemet: ”Förutom statens och den statliga skogsmyndighetens konfiskering, har kurdiska feodalherrar sett sin chans att lägga beslag på assyriernas mark och egendom.

Assyrian Confederation of Europe som samlar fyra assyriska riksförbund avser att bland annat uppmärksamma ansvariga inom EU på den farliga utvecklingen och att med hjälp av sina medlemsorganisationer verka för att förmå regeringar att sätta press på Turkiet.

Assyrierna har fört en segdragen rättslig kamp om äganderätten till sina egendomar i turkiska Assyrien ända sedan den stora flyktvågen från området på 80-talet till följd av terroriststämplade PKK:s terrorhandlingar i området. Det mest uppmärksammade fallet gällde mark tillhörande det anrika klostret S:t Gabriel som kurder i området gjorde anspråk på. I det fallet vann klostret tillbaka en del av marken medan resterande delar tillföll statliga skogsmyndigheten.