Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Syrisk ortodox kyrka invigdes i Turabdin, Assyrien

En ny kyrka har byggts och invigningen utav den tog plats den 12 maj i Turabdin regionen i Turkiska Assyrien, i byn Anhel. Kyrkan fick namnet Mor Eliyo och namngavs alltså efter profeten Elia. Ceremo...

Kultur | Sport

Assyriska FF fyller 50 år – Ett år ämnat för solsken, men med en himmel fylld av mörka moln.

Redaktionen intervjuar Assyriskas ordförande Moussa Esa för att få en inblick i det aktuella läget kring klubben. Assyriska FF firar 50 år som klubb och har inför säsongen tagit klivet upp i di...

Assyrien

Nationell självförsörjningsrapport av Movement for New Assyria

Assyrier har förlitat sig på hjälp av andra nationer i flera sekel, utan några större resultat. Vi behöver inte isolera oss, men framgången kan byggas genom vår egen kapacitet som nation och f...

Debatt | Insändare

Vi måste skriva rätt när vi skriver om våra benämningar!

Insändarskribenten har reagerat på en text publicerad av assyrier i Strängnäs Tidning där den assyriska folkgruppens benämningar särskiljs genom kommatecken. Efter att ha kastat bort en massa t...

Förening | Ungdomsförbundet | Verksamhet

Flera sommarläger 2024

Sommaren 2024 ser ut att bli ett år med flera sommarläger. Såväl medlemsföreningar som Unga Assyrier i Sverige (UAS) har planerat sommarläger för ungdomar och barn.   Sommarläger har hist...

Riksförbundet | Verksamhet

Intervju med styrelseordförande Baris Belge

I mars tillträdde en ny styrelse för Assyriska Riksförbundet i Sverige. Redaktionen har ställt några frågor till ARS nya styrelseordförande för att få ta del av styrelsens vision, mål och fr...

Böcker | Kultur

Gabriel Aframs Inkräktarna får nytt liv på engelska

År 2012 publicerade Gabriel Afram sin bok ”Inkräktarna” – Nu har dess engelska översättning ”The Invaders” publicerats.   Inkräktarna kom på många sätt och v...

Förening | Riksförbundet | Verksamhet

Högtidlighållande av Seyfo i Assyriska Föreningen i Södertälje

Den 24 april har kommit att associeras med att vara en årlig minnesdag för folkmordet 1915 i Osmanska riket. En dag som högtidlighålls såväl av armenier som assyrier. På fredag den 26 april upp...