Diaspora | Sverige

Alltfler ifrågasätter fotbollen

Vilken nytta den svensk-assyriska gruppen har av fotbollsklubbar är en fråga som alltfler ställer sig. ...

Diaspora | Världen

Ny tv-kanal efter splittring

Flera tidigare medarbetare i ANB-SAT har valt att starta en ny assyrisk webb-kanal. ...

Diaspora | Sverige

Bittert facit efter hyllade resolutioner

I kölvattnet av IS invasion av Nineveslätten 2014 antog EU-parlamentet en rad resolutioner. Huyada granskar om de har resulterat i konkreta åtgärder. ...

Diaspora | Sverige

Släktnätverk styr assyriska organisationer

Officiellt är alla emot det som kallas för släkt- eller klanmentalitet men i verkligheten lever den kvar inom den assyriska rörelsen. ...

Diaspora | Sverige

Kerimo vill avsätta förbundsstyrelse

Den före detta riksdagsledamoten vill avsätta Assyriska Riksförbundets ledning enligt uppgifter till huyada.com. ...

Riksförbundet | Verksamhet

Nytt Camp Assyria sommarläger för barn

Efter succén med Camp Assyria får nu fler barn möjligheten att uppleva ett assyriskt sommarläger. ...

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Situationen i Assyrien kan bara bli bättre

Botten är nådd och det kan därför endast bli bättre för assyrier i Assyrien. ...

Historia | Identitet

Nödvändig debatt om västerländska forskare

En debatt om arvet efter tyskan Helga Anschütz sätter ljuset på assyriernas undergivenhet gentemot västerländska forskare. ...