Historia

Historia | Seyfo

Hanne Sefers förföljelser mot protestanterna

Hatet mot protestanter och andra missionärer går långt tillbaka i tiden, längre än till folkmordsåren 1915. Missionärer gjorde ett stort arbete och lade ner stora mödor bland armenier och assy...

Seyfo | Sverige

Har Södertälje kommun överhuvudtaget frågat efter en assyrisk konstnär? 

Enligt tillförlitliga källor till Assyria TV kan det så kallade nationella Seyfo-monument som Södertälje kommun tänker resa, komma att utformas av en kurdisk konstnär. Han är en av tre konstn...

Deutsch | Identitet

Frisch digitalisiertes Manuskript gibt wertvolle Informationen zur assyrischen Identität preis

Abschnitte eines seltenen Manuskripts eines christlich-palästinensisch aramäischen (CPA) Lektionars sind nun zum ersten Mal digitalisiert worden. Die beiden Folios, die vorläufig auf das zehnte ode...

Historia | Identitet

Manuskript kastar nytt ljus över assyrisk identitet

Nyligen digitaliserade manuskript befäster assyrisk identitet genom egenbenämningen. ...

Historia | Identitet

Sevärt om imperiets uppgång och fall

En tretimmar lång populärvetenskaplig podcast om assyriska imperiet. ...

Historia | Identitet

Nödvändig debatt om västerländska forskare

En debatt om arvet efter tyskan Helga Anschütz sätter ljuset på assyriernas undergivenhet gentemot västerländska forskare. ...

Historia | Seyfo

Professor: ”Kurderna spelade en aktiv roll i folkmordet”

Professor Taner Akçam menar att kurderna var mer drivna och aktiva i utrotningen av assyrier än tidigare trott. ...

Historia | Högtider

Shato brikhto!

Den 1 april, firar världens assyrier det assyriska nyåret Kha b`nison. Nu tar vi klivet in i det assyriska året 6771, en händelse som har sitt ursprung i den assyriska mytologin. Det assyriska ny...