Huyada betyder union eller enighet på assyriska. Huyada grundades av Assyriska Riksförbundet i Sverige 1978 under namnet Hujådå. År 2021 övergick tidningen till Assyriska Media Institutets (AMI) ägo och bytte namn till huyada och fick domänen huyada.com.

Redaktion, ansvarig utgivare och redaktionspolicy
Redaktionsansvarig och ansvarig utgivare tillsätts av AMI. Redaktionsarbetet utgår från en skriven policy som AMI har antagit.

Grundlagsskydd
Huyada är en registrerad databas hos Myndigheten för Radio och TV. Det innebär att tidningen omfattas av grundlagsskyddet för media.

Tidningens historia
Det allra första numret av Huyada (då Hujådå) gavs ut den första maj 1978 av Assyriska föreningarnas Riksförbund som hade bildats i april året innan. Förbundsledningen valde namnet Hujådå för att hedra minnet av en annan tidning och dess utgivare, den assyriske publicisten och folkbildaren Naum Faik Palak som levde 1868-1930.

Tryckta upplagor
Huyada gavs ut endast i tryck mellan maj 1978 – 2006. Från och med 2007 upphörde den tryckta upplagan med elva nummer per år. Tidningen övergick istället till publicering på nätet och kvartalsutgivning. Även kvartalsutgivningen lades ner efter två år och kvar blev endast nätupplagan. År 2016 återupptogs kvartalsutgivningen men lades åter igen ner i slutet på 2017. Under sommaren 2018 bytte tidningen adress från hujada.com till hujada.nu och fick ett ansiktslyft.

Framgångar
Huyada har genom årens lopp intervjuat ledande personer och blivit citerad i riksmedia. Inför valet 2006 intervjuade tidningen moderatledaren Fredrik Reinfeldt två veckor innan han valdes till statsminister. Intervjun uppmärksammades i efterhand när det visade sig att Reinfeldt, tvärtemot vad han uppgav i intervjun, inte ville se ett erkännande av assyriska folkmordet.

Tidigare medarbetare
Många personer har genom årens lopp hjälpt till att skapa Huyada. Nisha Besara, samhällsdebattör och skribent på bland annat Expressen började sin skribentkarriär på Huyada.

Milstolpar

  • 1978: Första numret ser dagens ljus, tidningen ges ut med 11 nummer per år
  • 1997: Första nätversionen lanseras
  • 2006: Andra nätversionen lanseras
  • 2007: Den trycka upplagan med 11 nr per år övergår till kvartalsutgivning
  • 2009: Kvartalsutgivningen läggs ner och Huyada blir en renodlad nättidning
  • 2016: Kvartalsutgivning återupptas
  • 2017: Kvartalsutgivningen läggs ner i slutet av året
  • 2018: Tidningen får nytt utseende och ny webbadress på hujada.nu
  • 2021: Tidningen övergår till Assyriska Media Institutet från Assyriska Riksförbundet och byter namn från Hujådå till huyada samt webbadress från hujada.nu till huyada.com