Webbtidningen Huyada ägs av Assyriska Riksförbundet

 

Milstolpar

  • 1978: Första numret ser dagens ljus, tidningen ges ut med 11 nummer per år
  • 1997: Första nätversionen lanseras
  • 2006: Andra nätversionen lanseras
  • 2007: Den trycka upplagan med 11 nr per år övergår till kvartalsutgivning
  • 2009: Kvartalsutgivningen läggs ner och Huyada blir en renodlad nättidning
  • 2016: Kvartalsutgivning återupptas
  • 2017: Kvartalsutgivningen läggs ner i slutet av året
  • 2018: Tidningen får nytt utseende och ny webbadress på huyada.com