Turkockuperade Assyrien

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Situationen i Assyrien kan bara bli bättre

Botten är nådd och det kan därför endast bli bättre för assyrier i Assyrien. ...

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Pressen ökar på assyrisk-ortodox patriark

Efter biskop Melki Ureks attack på kända kyrkohjältar ökar pressen på patriark Aphrem att agera. ...

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Assyrisk-ortodox biskop i nytt blåsväder

Biskop Melki Urek från Adyaman i turk-ockuperade Assyrien har i ett brev gått till attack mot flera historiska figurer med hjältestatus. ...

Assyrisk-ortodoxa S:t Gabrielklostret
Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Nio assyriska kloster på UNESCO-lista

Höjer statusen på hela Turabdin och visar på statens strategi i praktiken. ...

Tuma Celik Dawronoye
Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Frikänd i brist på bevis

Tuma Celik har släppts i Turkiet i brist på bevis. ...

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Dom mot assyrisk munk del i PKK:s strategi

En turkisk dom mot en assyrisk munk visar på den kurdiska rörelsens strategi i ett nötskal. ...

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Kommun i Turkiet anordnar språkkurs i assyriska

Kommunen Diyarbakir i sydöstra delen av landet planerar kurser i flera olika minoritetsspråk, däribland assyriska. ...

Assyrien | Turkockuperade Assyrien

Vilka är de skyldiga till deras död?

Mellan 1970 - 2007 mördades fler än 70 assyrier i turkockuperade Assyrien. I de flesta fall har ingen fällts för morden. ...