Restaureringarna av fallna assyriska områden och syrisk-ortodoxa kyrkor i Turkiet fortsätter och ger assyrierna hopp inför framtiden.

Den positiva utvecklingen av restaurering av gamla assyriska områden och kyrkor i turkiska Assyrien fortsätter.

Klostret Mor Quryaqus öster om staden Batman i området Bsheriye (Beth-Shiroye), norr om Turabdin, var ett av de större syrisk-ortodoxa klostren i historien och sägs vara cirka 1600 år gammalt. Under folkmordet 1915 utrotades det assyriska samhället helt och hållet i Bsheriye. Överlevande assyrier och armenier flydde de kommande åren till den nya staden Qamishli, som började bebyggas på staden Nsibins södra vildmarker, och bosatte sig i den nya stadsdelen Bsheriye uppkallad efter fädernas hemområde.

Efter alla år ska nu det övergivna och förfallna Mor Quryaqus restaureras efter beslut av kommunen. Restaureringen innebär att man nu kommer att kunna hålla i gudstjänster i klostret, även om kommunens primära mål är turism. Turabdin har fått se många assyrier återvända till sina hemtrakter senaste 20 åren, men ännu har steget till återvändande inte tagits av Bsheriye-assyrierna. Kommunen har heller inte initierat ett återvändandeprojekt. Möjligen kan restaureringen av Mor Quryaqus ändra på detta. Dock är assyriskt återvändande till byar och samhällen som saknar kvarvarande assyrier så gott som utsiktslöst, eftersom kurder redan ockuperat assyrisk egendom och registrerat den i sitt namn.

Efter restaureringen kommer klostret att förvandlas till ett museum men även vara öppet för tillbedjande assyriska kristna

Även på andra håll äger liknande restaureringar och renoveringar rum. Nyligen kom en nyhet om att man ska restaurera staden Kfarborans gamla affärscentrum. I Kfarboran bor idag inga assyrier, med undantag av en assyrisk familj som flytt kriget i Syrien och bosatt sig i kyrkan Mor Quryaqus. Den assyriska ursprungsbefolkningen flydde helt undan den muslimska kurdiska lokalbefolkningens vardagliga hot, våld och trakasserier på slutet av 1970-talet och bosatte sig framför allt i Norrköping och Västerås. Mycket av assyriernas egendomar och mark har blivit plundrade de senaste 45 åren i Kfarboran och ett exempel på det är den syrisk-ortodoxa kyrkogården där knappt en gravsten står kvar.

Den tomma och ödelagda basaren i Kfarboran som snart kommer att genomgå restaurering

Nu har staden tagit ett beslut om att börja restaurera den gamla basaren, som var stadens tidigare affärscentrum och hjärta. Här utövades en gång i tiden de flesta yrken av skickliga assyriska hantverkare. I och med utvandringen lämnades basaren helt åt sitt tomma öde och ett nytt affärsområde byggdes upp på den västra sidan av Kfarboran. För mer information om Kfarborans historia rekommenderas Murat Akpinars bok ”Kerborans historia och folkmordet 1915”.

I byn Ḥapses i Turabdin restaureras för närvarande kyrkan Mor Shamun d Zayte. Till skillnad från ovannämnda restaureringar bekostas denna av Ḥapses assyrier. Den som vill hjälpa till kan donera ett litet bidrag till Ḥapses kulturella förening i Sverige. Swishnummer står listat på hemsidan.

 

Den pågående restaureringen av kyrkan Mor Shamun d Zayte i byn Hapses